Statistikkområde

Priser og prisindekser: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Ny datakilde og beregningsmetode for flyreiser i KPI

  Notater 2021/21

  Dette notatet beskriver arbeidet som er gjort for å få på plass en ny datakilde og beregningsmetode for prisindeks for passasjertransport med fly i konsumprisindeksen (KPI).

  Publikasjon
 • Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk

  Norsk offisiell konjunkturstatistikk vil gjennomgå en rekke endringer og utvidelser. Flere statistikker vil publiseres månedlig og det vil bli bedre dekning av korttidsstatistikk for tjenestenæringene. Endringene følger nye krav til europeisk stat...

  Artikkel
 • Ny beregningsmetode for prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i KPI

  Notater 2021/02

  Fra og med publisering av konsumprisindeksen (KPI) for januar 2021 innfører SSB ny beregningsmetode for prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

  Publikasjon
 • Vekter for KPI og HKPI 2021

  Årlig oppdatering av vekter er vanlig praksis i konsumprisindeksen (KPI) siden 1982, og pålagt gjennom regulering for harmonisert KPI (HKPI) siden 2011. Dette gir muligheten for å fange opp nylige endringer i konsumet, både i form av vridninger me...

  Artikkel
 • Kommende endringer i KPI i februar

  I neste måned oppdateres vekter, samt vare- og tjenesteutvalget i konsumprisindeksen (KPI) og den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI). Vektene vil reflektere endret konsumsammensetning som følge av pandemien.

  Artikkel
 • KVARTS - modelling of the Consumer Price Index

  Notater 2020/39

  Publikasjon
 • Byggekostnadsindeks for boliger

  Notater 2020/12

  Byggekostnadsindeksene for bolig består av indeks for boligblokk, enebolig av tre og bolig i alt.

  Publikasjon
 • Behandling av NRK-lisensen i KPI

  Norsk Rikskringkasting (NRK) er fra og med 2020 ikke lenger finansiert med lisensavgift, men med en ordinær bevilgning på statsbudsjettets utgiftsside. Dermed fjernes lisensen fra konsumprisindeksen.

  Artikkel
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2019

  Notater 2019/44

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon
 • Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering

  Neste publisering av byggjekostnadsindeksen for bustader 12. september vil bruke eit revidert vektgrunnlag ved utrekning av indeksane. Samstundes vert referanseår endra frå 2000 til 2015.

  Artikkel
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2018

  Notater 2019/15

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon
 • Nye prisindekser for eksport og import

  SSB publiserer nå separate indekser som viser prisutviklingen for eksport og import.

  Artikkel
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2015

  Notater 2018/37

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2016

  Notater 2018/38

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når vi kontakter leieboere.

  Publikasjon
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2017

  Notater 2018/19

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

  Publikasjon