Statistikkområde

Priser og prisindekser: Konsumpriser

Alt innhold for delområdet konsumpriser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Prisvekst på all veitransport

  Prisene på all kollektivtransport i Norge har steget mer enn utviklingen i konsumprisindeksen. Transport med buss og taxi er den transportformen som har steget desidert mest, også sammenliknet med andre europeiske land. Prisene på kollektivtranspo...

  Artikkel
 • KPI opp 0,4 prosent i juni

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra mai til juni, hovedsakelig som følge av høyere priser på passasjertransport med fly. Tolvmånedersendringen i KPI var 1,9 prosent i juni, mens KPI-JAE steg 1,6 prosent de siste tolv månedene.

  Artikkel
 • Norge på fjerdeplass i BNP-sammenlikning

  De nyeste tallene for bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, prisnivåjustert, viser at Norge ligger 49 prosent over det europeiske gjennomsnittet. 

  Artikkel
 • HKPI opp 0,3 prosent sist månad

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) viste ein oppgang på 0,3 prosent frå april til mai. Tolvmånadersveksten var 2,2 prosent i mai, ned 0,1 prosentpoeng frå april.

  Artikkel
 • Svak prisoppgang i mai

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra april til mai, hovedsakelig som følge av høyere priser på matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i mai, mens KPI-JAE viste en oppgang på 1,6 prosent de siste tolv månedene. 

  Artikkel
 • Ingen 17. mai uten is

  Hvert år inntar nordmenn store mengder iskrem – nok til at vi trygt kan kalle oss en iskremnasjon. Men hvordan har egentlig prisene på iskrem utviklet seg de siste årene?

  Artikkel
 • HKPI opp 0,1 prosent sist månad

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,5 (2015=100) i april, ein oppgang på 0,1 prosent frå mars. Tolvmånadersveksten i HKPI var 2,3 prosent i april, ned 0,2 prosentpoeng frå mars.

  Artikkel
 • Påsken preget konsumprisene

  KPI steg 0,2 prosent fra mars til april, hovedsakelig som følge av høyere priser på flyreiser i tilknytning til påsken. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,2 prosent i april, mens KPI-JAE viste en oppgang på 1,7 prosent de siste tolv månedene.

  Artikkel
 • Høyeste årsvekst for KPI på åtte år

  Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) fra 2015 til 2016 var 3,6 prosent, den nest høyeste årsveksten for KPI siden 1990. De siste årene har det vært prisutviklingen på tjenester, og ikke varer, som har bidratt mest til veksten. I løpet av 2016 snu...

  Artikkel
 • Norge falt til fjerdeplass i BNP-sammenlikning

  Norge har fra slutten av 90-tallet alltid fulgt etter Luxembourg i rangeringen av prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Tall fra Eurostat viser at Irland i 2015 har overtatt andreplassen. Fortsatt ligger personlig konsum per i...

  Artikkel
 • Drosjetakstane auka nesten tre gonger meir enn generell prisvekst

  Frå 2004 til 2015 auka drosjetakstane vel 65 prosent, medan konsumprisindeksen totalt steig rundt 25 prosent. Det er store skilnader i prisveksten frå fylke til fylke.

  Artikkel
 • Hvorfor har Norge så mye høyere inflasjon enn EU?

  De siste årene har prisveksten i Norge og EU utviklet seg i ulik retning. Norge har hatt en prisstigning på minst 2 prosent, mens prisene i EU har vært omtrent uendret. De viktigste årsakene til denne utviklingen er valutakursene og energiprisene.

  Artikkel
 • Avtakende husleievekst i KPI

  Ifølge konsumprisindeksen har husleiene i snitt økt 3 prosent hvert år siden 2006. De tre siste årene har løpende 12-månedersvekst avtatt fra en topp på 4,5 prosent og er kommet under 2 prosent. Hvilke forhold påvirker utviklingen i husleienivået?

  Artikkel
 • Årsvekst på 2,1 prosent i KPI

  Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) var på 2,1 prosent fra 2014 til 2015. Dette er en svak oppgang fra året før da prisene samlet steg med 2,0 prosent. I 2015 steg importerte importvarer kraftig, noe som er en viktig bidragsyter til veksten.

  Artikkel
 • Brattest prisutvikling på smør

  SSB legger fram «pepperkakeindeksen» i anledning førjulstiden. Dette er ikke en offisiell indeks, men den viser prisutviklingen på pepperkakeingrediensene over tid.

  Artikkel