Svak prisoppgang i mai

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra april til mai, hovedsakelig som følge av høyere priser på matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i mai, mens KPI-JAE viste en oppgang på 1,6 prosent de siste tolv månedene.

 

Fra april til mai steg KPI 0,2 prosent. Matvareprisene gikk opp 3,1 prosent, og det var frukt-, sjokolade- og kjøttvarer som bidro mest. Prisoppgangen på matvarer skyldes i all hovedsak oppgang etter påsketilbud i april. Økte drivstoffpriser bidro også til oppgangen i KPI. Etter tre sammenhengende måneder der bensin og diesel har falt i pris ble det registrert prisoppganger i mai på henholdsvis 0,7 og 1,1 prosent.

Figur 1. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

April 2017 – mai 2017 April 2016 – mai 2016
Andre varer og tjenester -0.3 0
Hotell- og restauranttjenester 0 0.3
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.1 -0.1
Post- og teletjenester -0.4 0.3
Transport -0.9 1.7
Helsepleie 0.3 0.2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.2 0.2
Bolig, lys og brensel -0.1 0
Klær og skotøy -0.3 0.6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.1 -0.2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.9 0.1
Totalindeks KPI - JAE 0.3 0.4
Totalindeks KPI 0.2 0.3

Lavere veksttakt

KPI steg 2,1 prosent de siste 12 månedene, ned 0,1 prosentpoeng fra april. Den svakere veksttakten skyldes utviklingen i prisene på flybilletter som falt 13,1 prosent fra april til mai i år, mens de steg 26,8 prosent tilsvarende periode i fjor. I motsatt retning trakk matvareprisene som steg mye kraftigere fra april til mai i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,6 prosent i mai, ned 0,1 prosentpoeng fra April. Avviket i veksten mellom KPI og KPI-JAE skyldes hovedsakelig utviklingen i strømprisene. Til tross for fallende veksttakt de siste månedene, er prisene på elektrisitet inkludert nettleie 13,2 prosent høyere enn for mai i fjor.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mai 2016 – mai 2017

Mai 2016 – mai 2017
Andre varer og tjenester 2.3
Hotell- og restauranttjenester 3.7
Utdanning 5.3
Kultur og fritid 3.3
Post- og teletjenester 0.2
Transport 1
Helsepleie 3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.5
Bolig, lys og brensel 3.7
Klær og skotøy 1.9
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.7
Totalindeks KPI - JAE 1.6
Totalindeks KPI 2.1

Kontakt