Påsken preget konsumprisene

Publisert:

KPI steg 0,2 prosent fra mars til april, hovedsakelig som følge av høyere priser på flyreiser i tilknytning til påsken. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,2 prosent i april, mens KPI-JAE viste en oppgang på 1,7 prosent de siste tolv månedene.

Figur 1. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. April 2016 – april 2017

12-månedersendring april 2016-april 2017
Andre varer og tjenester 2.6
Hotell- og restauranttjenester 4
Utdanning 5.3
Kultur og fritid 3.1
Post- og teletjenester 0.9
Transport 3.6
Helsepleie 2.9
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.5
Bolig, lys og brensel 3.8
Klær og skotøy 2.8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -2.1
Totalindeks KPI - JAE 1.7
Totalindeks KPI 2.2

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Mars 2017 – April 2017 Mars 2016 – April 2016
Andre varer og tjenester 0.5 0.1
Hotell- og restauranttjenester 0.5 0.1
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 1.4 0.8
Post- og teletjenester -1 0
Transport 1.1 -1.9
Helsepleie -0.4 0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.2 0.4
Bolig, lys og brensel 0 0.2
Klær og skotøy 1.8 1.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.2 0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -2.1 3
Totalindeks KPI - JAE 0.3 0.3
Totalindeks KPI 0.2 0.4

Prisene på reiser og mat trakk i hver sin retning

Fra mars til april steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,2 prosent. Økte priser på flyreiser og pakketurer bidro mest til oppgangen. I motsatt retning trakk matvareprisene som bar preg av tilbudsaktivitet på flere varer, der spesielt sjokolade og frukt hadde en markant prisnedgang. Prisoppgang på fly- og pakkereiser, samt nedgangen i matvareprisene kan i hovedsak sees i sammenheng med påsken.

Svak nedgang i veksttakten fra mars til april

De siste 12 månedene har KPI steget 2,2 prosent, ned 0,2 prosentpoeng fra mars. Nedgangen i veksttakten må sees i sammenheng med at påsken falt i april i år mot mars i fjor. Matvareprisene bar preg av påsketilbud i april i år. I april i fjor var det en prisoppgang etter påsketilbud i mars. Drivstoffprisene viste en større nedgang fra mars til april i år enn for tilsvarende periode i fjor og bidro også til nedgangen i veksttakten.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,7 prosent i april, uendret fra mars. Avviket i veksten mellom KPI og KPI-JAE skyldes hovedsakelig utviklingen i strømprisene.

 

 

 

Kontakt