KPI opp 0,4 prosent i juni

Publisert:

 

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra mai til juni, hovedsakelig som følge av høyere priser på passasjertransport med fly. Tolvmånedersendringen i KPI var 1,9 prosent i juni, mens KPI-JAE steg 1,6 prosent de siste tolv månedene.

 

Fra mai til juni steg KPI med 0,4 prosent. Økte priser på flybilletter bidro mest til oppgangen. Prisene på flyreiser steg 24,9 prosent fra mai til juni, men prisnivået var i juni i år fremdeles lavere enn i juni 2016. Økte matvarepriser bidro også til oppgangen i KPI sist måned, og det var særlig høyere priser på egg, ost og grønnsaker som trakk indeksen opp. Normalt for årstiden er det tilsig av nypoteter og andre norske grønnsaker i juni. I motsatt retning trakk prisene på møbler og elektrisitet.

Figur 1. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Mai 2017 – juni 2017 Mai 2016 – juni 2016
Andre varer og tjenester 0.3 0.3
Hotell- og restauranttjenester 0.6 0.4
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.9 1
Post- og teletjenester 1.2 1.2
Transport 2.2 1
Helsepleie -0.2 -0.5
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2.2 -0.5
Bolig, lys og brensel -0.4 0.8
Klær og skotøy -1.2 0.4
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 0.2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.2 1
Totalindeks KPI - JAE 0.5 0.4
Totalindeks KPI 0.4 0.6

Nedgang i tolvmånedersveksten

De siste 12 månedene har KPI steget 1,9 prosent. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten fra juni 2016 til juni 2017 var høyere elektrisitetspriser samt priser på restauranttjenester. Tolvmånedersveksten i KPI ble i hovedsak dempet av lavere priser på møbler.

Tolvmånedersveksten falt 0,2 prosentpoeng fra mai til juni. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i elektrisitetsprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 3,6 prosent fra mai til juni i år, mens de økte 2,8 prosent i samme periode i fjor. Prisutviklingen på møbler og klær, samt drivstoff og smøremidler bidro også til redusert tolvmånedersvekst. I motsatt retning trakk prisutviklingen på flyreiser, som fra mai til juni i år steg mer enn de gjorde for samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,6 prosent i juni, uendret fra mai. 

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juni 2016 – juni 2017

Juni 2016 – juni 2017
Andre varer og tjenester 2.3
Hotell- og restauranttjenester 3.9
Utdanning 5.3
Kultur og fritid 3.3
Post- og teletjenester 0.2
Transport 2.2
Helsepleie 3.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2.2
Bolig, lys og brensel 2.5
Klær og skotøy 0.3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.9
Totalindeks KPI - JAE 1.6
Totalindeks KPI 1.9