Norge på fjerdeplass i BNP-sammenlikning

Publisert:

Endret:

De nyeste tallene for bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, prisnivåjustert, viser at Norge ligger 49 prosent over det europeiske gjennomsnittet.

 

Rangeringen viser at Luxemburg topper listen etterfulgt av Irland, Sveits og Norge.

Disse tallene er midlertidige og de endelige resultatene for 2016 publiseres i desember i år. Se Eurostats nettside for mer utfyllende opplysninger.

Kontakt