Rapporter 2018/30

Fritidsbygg og -områder innen 4 timers kjøretid fra de største tettstedene i Norge

Rapporten presenterer tall for fritidsbygg som ligger innen 4 timers kjøretid fra de seks største tettstedene etter befolkningsstørrelse i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger/Sandnes, Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg.

Analysen vil gi forvaltningen et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Til grunn for analysene ligger SSBs «Statistikk over fritidsbygg innen- og utenfor tettbygde fritidsbyggområder» som ble publisert i 2017.

Det er dannet en nettverksanalyse for å beregne kjøretid mellom tettstedsgrensene og alle fritidsbygg i Norge, per 1. januar 2017, og for fritidsbygg som ble nybygd mellom 2012 og 2016. Vi har i tillegg beregnet gjennomsnittlig bruksareal av fritidsbygg og om bruksarealet endrer seg med avstand fra tettstedene.

Totalt 360 000 fritidsbygg er tilgjengelig innen fire-timers kjøretid fra de seks største tettstedene samlet. Det er omtrent 80 prosent av alle de 458 000 fritidsbygg som finnes i Norge per 1. januar 2017.

56 prosent av fritidsbygg som ligger innen 4 timers kjøretid fra de seks største tettstedene, ligger innenfor tettbygde fritidsbyggområder. De øvrige fritidsbyggene er å finne utenfor fritidsbyggområder, enkeltstående eller i en samling med inntil fire fritidsbygg. Til sammenligning er andelen fritidsbygg innenfor tettbygde fritidsbyggområder for hele landet på 48 prosent.

På tettstedsnivå er det Oslo og Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg som totalt har flest fritidsbygg innen fire-timers kjøreavstand. Befolkningen i disse to tettstedene kan nå halvparten av alle fritidsbygninger i Norge innen 4 timer. Befolkning i Stavanger/Sandnes og Trondheim når hver 18 prosent av Norges fritidsbygningene innen fire-timers kjøreavstand, Bergen 16 prosent.

Mellom 2012 og 2016 er det bygd totalt 22 000 nye fritidsbygg, og omtrent 18 000 av disse ligger innen fire-timers kjøretid fra de seks største tettstedene i Norge. Størst byggeaktivitet er i områdene en kan nå innen 1 til 3 timers kjøretid fra de seks største tettstedene.

Etter kjøretid fra de enkelte tettstedene, kan flest nye fritidsbygg nås fra tettstedene Drammen, Oslo og Fredrikstad/Sarpsborg. 12 000 nye fritidsbygg ligger i 4-timers kjørevidde fra Drammen og Oslo, 10 000 fra Fredrikstad/ Sarpsborg.

Fritidsbyggene med gjennomsnittlig størst bruksareal ligger 2-3 timer fra de seks største tettstedene. Fritidsbygg er her i gjennomsnitt 83 kvadratmeter. De minste fritidsbyggene ligger under en times kjøretid fra de seks største tettstedene, og er på 73 kvadratmeter. Fritidsbygg som ble bygd mellom 2012 og 2016, har et gjennomsnittlig bruksareal på 101 kvadratmeter, og er betydelig større enn de øvrige fritidsbyggene. Det er viktig å nevne at gjennomsnittlig bruksareal gjelder for hele bygningen, og ikke per boenhet.

Om publikasjonen

Tittel

Fritidsbygg og -områder innen 4 timers kjøretid fra de største tettstedene i Norge

Ansvarlig

Kirsten Holz og Trine Haagensen

Serie og -nummer

Rapporter 2018/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Emne

Areal

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9801-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9800-4

ISSN

0806-2056

Antall sider

49

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt