Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja1. januar 2020

Innhald

Arkiv for Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
8. desember 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
3. desember 2019 1. januar 2019 1. januar 2019
7. desember 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
1. desember 2017 1. januar 2017 1. januar 2017
25. november 2016 1. januar 2016 Fleire medlemmar i trus- og livssynssamfunn
25. november 2015 1. januar 2015 11 prosent i trus- og livssynssamfunn
18. november 2014 1. januar 2014 Fleire medlemmer i trus- og livssynssamfunna
4. desember 2013 1. januar 2013 8 prosent auke for trus- og livssynssamfunna
4. desember 2012 1. januar 2012 Ein halv million i trus- og livssynssamfunn
6. desember 2011 1. januar 2011 10 prosent er medlem i trus- og livssynssamfunn
13. desember 2010 1. januar 2010 Fleire i kristne trussamfunn
9. desember 2009 1. januar 2009 Fleire medlemmer i trus- og livssynssamfunn
19. desember 2008 2008 9 prosent er medlem i trus- og livssynssamfunn
7. januar 2008 2007 Over 400 000 medlemmer i trus- og livssynssamfunn
18. desember 2006 2006 383 500 medlemmer i trus- og livssynssamfunn