394646_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
394646
statistikk
2019-12-03T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Innvandring og innvandrere
no
trosamf, Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, medlemmer, religionar (for eksempel kristendom, islam, buddisme), kyrkjesamfunn, Human-etisk forbundKultur og fritid, Religion og livssyn, Innvandring og innvandrere, Kultur og fritid
false

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja1. januar 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar1
2019Endring i prosent
MedlemmerProsentdel2018 - 20192015 - 2019
1Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012.
3Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2010 og 2012.
I alt678 433100,03,521,4
Baha'i1 1180,20,3-1,4
Buddhisme21 0443,14,817,1
Hinduisme11 4051,79,439,4
Islam175 50725,95,224,4
Jødedom28090,12,58,3
Kristendom365 85153,93,023,4
Sikhisme33 9840,67,616,2
Livssyn96 27614,21,39,1
Andre trus- og livssynssamfunn2 4390,412,839,8