319736_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
319736
statistikk
2017-12-01T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Innvandring og innvandrere
no
trosamf, Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, medlemmer, religionar (for eksempel kristendom, islam, buddisme), kyrkjesamfunn, Human-etisk forbundKultur og fritid, Religion og livssyn, Innvandring og innvandrere, Kultur og fritid
false

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja1. januar 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar1
2017Endring i prosent
MedlemmerProsentdel2016 - 20172013 - 2017
1Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012.
3Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2010 og 2012.
I alt619 222100,0-0,512,7
Baha'i1 1460,2-0,32,1
Buddhisme17 3512,8-7,88,4
Hinduisme8 9651,40,931,9
Islam153 06724,73,326,6
Jødedom27690,1-0,1-2,4
Kristendom339 49254,8-2,78,5
Sikhisme33 6540,63,110,0
Livssyn92 91915,03,58,0
Andre trus- og livssynssamfunn1 8590,30,523,9