402241_tabell_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/orgakt/hvert-3-aar
402241_tabell
statistikk
2020-11-18T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen2020

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Deltakelse og sosial støtte for personer 16 år og over (prosent)fullscreen-iconDeltakelse og sosial støtte for personer 16 år og over (prosent)excel-iconDeltakelse og sosial støtte for personer 16 år og over (prosent)csv-iconDeltakelse og sosial støtte for personer 16 år og over (prosent)
Tabell 2Organisasjonsmedlemsskap og deltakelse for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.fullscreen-iconOrganisasjonsmedlemsskap og deltakelse for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.excel-iconOrganisasjonsmedlemsskap og deltakelse for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.csv-iconOrganisasjonsmedlemsskap og deltakelse for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.
Tabell 3Deltakelse i frivillig arbeid for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.fullscreen-iconDeltakelse i frivillig arbeid for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.excel-iconDeltakelse i frivillig arbeid for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.csv-iconDeltakelse i frivillig arbeid for personer 16 år og over, etter type organisasjon og alder. Prosent.
Tabell 4Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.fullscreen-iconPolitisk deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.excel-iconPolitisk deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.csv-iconPolitisk deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.
Tabell 5Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.fullscreen-iconReligiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.excel-iconReligiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.csv-iconReligiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.
Tabell 6Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Prosentfullscreen-iconSosialt nettverk for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Prosentexcel-iconSosialt nettverk for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Prosentcsv-iconSosialt nettverk for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Prosent
Tabell 7Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Gjennomsnittsskår (0-10)fullscreen-iconMellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Gjennomsnittsskår (0-10)excel-iconMellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Gjennomsnittsskår (0-10)csv-iconMellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Gjennomsnittsskår (0-10)

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken