Tabell

Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.
2020
Alder i alt16-24 år25-44 år45-66 år67 år eller eldre
1Selvrapportert stemmegivning kan avvike fra den offisielle statistikken om valgdeltakelse.
2Meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter) skal ikke inkluderes i spørsmålet 'Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder'.
Stemte ved siste stortingsvalg17958718691
Har skrevet innlegg i avis eller tidsskrift for å påvirke en sak siste 12 måneder42344
Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder2151216189
Har kontaktet politiker eller offentlig tjenestemann for å påvirke en sak siste 12 måneder179162017
Har ytt frivillig innsats i parti, organisasjon eller gruppe for å påvirke en sak siste 12 måneder10108128
Har deltatt i lovlig offentlig demonstrasjon siste 12 måneder817974
Antall personer som svarte6 0357321 8482 2801 175