402241_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/orgakt/hvert-3-aar
402241
statistikk
2020-11-18T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
orgakt, Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen, medlemmer, organisasjonsaktivitet (i for eksempel politiske organisasjoner, religiøse organisasjoner, miljøvernorganisasjoner), sosialt nettverk, politisk deltagelse, religiøs tilhørighet, mellommenneskelig tillit, frivillig arbeid, frivillighet, sosial kapitalOrganisasjoner og medlemskap, Levekår, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen2020

Innhold

Publisert:

Deltakelse og sosial støtte for personer 16 år og over (prosent)
20172020
1Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter) ikke skal inkluderes i spørsmålet 'Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder'.
Er aktivt medlem i to eller flere organisasjoner1417
Har utført gratisarbeid for organsiasjon(er) siste 12 måneder3838
Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder1715
Har noen man kan spørre om råd for å finne fram i offentlig byråkrati8281
Har noen man kan spørre om råd angående helseproblemer eller sykdom8682