Tabell

Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.
2020
Alder i alt16-24 år25-44 år45-66 år67 år eller eldre
Tilhører en religion eller trosretning (prosent)4740405059
Andel av religiøse som deltar på gudstjenester eller religiøse møter minst en gang i måneden (prosent)1822191617
Antall personer som svarte6 0357321 8482 2801 175