Tabell

Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Prosent
2020
I alt16-24 år25-44 år45-66 år67 år eller eldreMennKvinner
1F.o.m. 2017 er dette andel av de som disponerer bil.
Har noen man kan spørre om et mindre lån for å dekke en uforutsett utgift90979488818990
Har noen man kan spørre om hjelp:
- til vedlikehold eller reparasjon av bolig88929286828888
- med pc/datamaskin86918687818488
- til problemer med bilen172938268577075
- til frakt av større gjenstander89959189858990
Har noen man kan spørre om råd:
- angående helseproblemer eller sykdom82938779707984
- ved en alvorlig konflikt89979286828691
- for å finne frem i offentlig byråkrati81908079797785
Antall personer som svarte6 0357321 8482 2801 1753 1512 884