Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen2020

Innhold

Arkiv for Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen - hvert 3. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. november 2020 2020 2020
13. november 2017 2017 2017
4. desember 2014 2014 Høy samfunnsdeltakelse blant yrkesaktive
8. desember 2011 2011 4 av 10 utfører gratisarbeid
12. september 2008 2007 Mange medlemmer, færre aktive
27. mars 2006 1997-2001 Færre aktive i organisasjonslivet