Tabell

Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter alder og kjønn. Gjennomsnittsskår (0-10)
2020
Alder i alt16-24 år25-44 år45-66 år67 år eller eldreMennKvinner
Folk flest er til å stole på (10) eller en kan ikke være for forsiktig (0), gjennomsnittsskår7,36,97,17,57,67,27,4
Folk flest vil behandle deg rettferdig (10) eller de vil utnytte deg (0), gjennomsnittsskår7,77,47,47,88,17,57,9
Antall personer som svarte6 0357321 8482 2801 1753 1512 884