Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen2016

Innhold

Arkiv for Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen - hvert 3. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. november 2016 2016 Vi trener mer enn før
18. desember 2014 2014 Høyt utdannede oftest på tur i skog og fjell
9. desember 2013 2013 Åtte av ti trener minst én gang i uka
19. desember 2011 2011 Høyt utdannede går mest på ski
16. desember 2002 2001 En mosjonerende befolkning
7. november 2008 2007 Sju av ti trener minst én gang i uka
21. oktober 2005 2004 Nordmenn slett ikke slappe sofagriser

For tidligere publiseringer se også: Nærmiljø, levekårsundersøkelsen.