Mediebruksundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport

Publisert Tittel Åpne
30. mars 2020 Mediebruksundersøkelsen 2019 SammendragPDF (762 KB)
11. april 2019 Mediebruksundersøkelsen 2018 SammendragPDF (1.8 MB)
14. januar 2019 Mediebruksundersøkelsen 2017 SammendragPDF (1.1 MB)
30. juni 2017 Mediebruksundersøkelsen 2014 SammendragPDF (1.9 MB)
13. juni 2017 Mediebruksundersøkelsen 2015 SammendragPDF (2.7 MB)
18. mars 2014 Mediebruksundersøkelsen 2013 SammendragPDF (3.1 MB)
8. mars 2013 Mediebruksundersøkelsen 2009 SammendragPDF (2.6 MB)
27. september 2011 Mediebruksundersøkelsen 2010 SammendragPDF (49 sider)
3. april 2008 Mediebruksundersøkelsen 2006 SammendragPDF (1 b. (flere pag.) sider)
29. mai 2007 Mediebruksundersøkelsen 2005 SammendragPDF ([39] sider)
24. mai 2004 Mediebruksundersøkelsen 2003 SammendragPDF (31 sider)
12. desember 2003 Mediebruksundersøkelsen 2002 SammendragPDF (28 sider)
10. juni 2002 Mediebruksundersøkelsen 2001 SammendragPDF (19, 7, 15 sider)