211179
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/slakt/aar
211179
Liten nedgang i samla kjøtproduksjon
statistikk
2015-03-25T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Energi og industri
no
slakt, Kjøtproduksjon, kjøtkontroll, kontrollerte slaktIndustri og bergverksdrift, Jordbruk, Energi og industri, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Slaktestatistikken viser total norsk kjøttproduksjon – bl.a. svin, sau og kylling - fordelt på fylkene. Fra 2013 til 2014sank storfekjøttproduksjonen med 5 000 tonn.

Kjøtproduksjon2014

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i samla kjøtproduksjon

Den samla kjøtproduksjonen gjekk ned med 1 000 tonn til drygt 338 000 tonn frå 2013 til 2014. Av det kontrollerte kjøtet i 2014 utgjorde svin nærare 129 000 tonn, fjørfe over 106 000 tonn, storfe snautt 79 000 tonn og sau vel 24 000 tonn.

Slakt godkjent til mat.
TonnProsent endring fraProsent endring fra
20142013 - 20142009 - 2014
Svin128 8201,04,2
Fjørfe106 0842,029,8
Storfe78 732-5,9-7,1
Sau24 1563,11,0

Produksjonen av storfekjøt gjekk ned med 6 prosent frå 2013 til 2014. Sjølv om det var auke i produksjonen av dei andre kjøtslaga, gjorde det ikkje opp for nedgangen i storfekjøtproduksjonen. Produksjonen av sauekjøt steig 3 prosent, medan oppgangen for fjørfekjøt var 1,9 prosent. Det blei produsert 1 prosent meir svinekjøt i 2014 ennåret før.

Rogaland på topp

Det blir framleis produsert mest kjøt i Rogaland. I 2014 stod dette fylket for 23 prosent av den totale kjøtproduksjonen her til lands. Nord-Trøndelag og Hedmark stod kvar for seg for om lag 13 prosent av totalproduksjonen, medan Sør-Trøndelag og Oppland kvar hadde om lag 8 prosent.

Fem viktige fjørfefylke

Fjørfeproduksjonen er konsentrert til dei fem fylka Østfold, Hedmark, Rogaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 87 prosent av alt fjørfekjøt blir produsert i desse fylka. Rogaland hadde den største delen av produksjonen med 19 prosent, tett følgt av Hedmark og Østfold, båe med 18 prosent. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag stod for respektive 17 og 14 prosent av fjørfekjøtproduksjonen.

Rogaland hadde også den klårt høgaste produksjonen av svinekjøt, og 30 prosent av alt svinekjøt blei produsert i det sørlegaste av vestlandsfylka. Deretter følgde Hedmark og Nord-Trøndelag, kvar med 14 prosent av svinekjøtproduksjonen.

Av den totale storfekjøtproduksjonen blei 16 prosent produsert i Rogaland. Deretter følgde Oppland med 15 og Nord-Trøndelag med 11 prosent.

Vel ein femtedel av alt sauekjøtet kom frå Rogaland, medan 13 prosent kom frå Oppland. Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland stod kvar for seg for mellom 8 og 9 prosent av sauekjøtproduksjonen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB