366001
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar-forelopige
366001
statistikk
2019-01-28T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
korn, Korn og oljevekster, areal og avlinger, gårdsbruk, hvete, bygg, havre, rugJordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Korn og oljevekster, areal og avlinger

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

49,4 %

lavere kornavling i 2018

Korn. Avling. 1 000 tonn
2018Prosent endring fra
2017 - 20182013 - 2018
Korn i alt662,0-49,4-31,4
Hvete127,0-68,3-40,4
Bygg382,0-33,5-25,9
Havre144,0-49,1-35,8
Rug og rughvete9,0-82,0-29,1

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke

Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke
Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterDekar
Korn i altHvete i altVårhveteHøsthveteRug og rughveteByggHavreOljevekster
200914 0193 060 900816 000559 200256 80071 2001 363 400810 30043 200
201013 5333 011 400720 800535 000185 90067 6001 461 800761 10059 300
201113 0802 987 500738 900597 400141 50052 8001 479 700716 00052 000
201212 5322 942 100669 800650 10019 70014 8001 565 300692 20054 900
201311 7452 860 600548 400457 10091 30030 1001 593 900688 20034 600
201411 5112 837 500791 699586 200205 50060 9001 265 100719 80041 000
201511 2682 827 200857 600481 800375 800104 1001 232 900632 60034 800
201611 2072 850 700667 700553 500114 20045 7001 375 600761 70041 500
201710 9552 867 900757 500454 800302 80085 6001 348 600676 21123 100
201810 3652 778 000584 000485 20098 80033 7001 468 900691 50032 200
 
2018
Østfold1 748542 900190 100147 70042 4006 200189 700156 90013 100
Akershus og Oslo1 506559 80099 00077 30021 7009 400235 600215 8007 500
Hedmark1 464517 80059 50055 7003 8002 700337 300118 3001 300
Oppland868173 30017 00016 000900500138 80017 000500
Buskerud900194 20066 50058 3008 2001 70067 00059 0002 300
Vestfold954233 600119 600104 70014 90011 80057 60044 6005 900
Telemark37160 80020 60019 2001 4001 00016 60022 6001 100
Aust-Agder595 200200200001 7003 3000
Vest-Agder434 00000001 9002 0000
Rogaland19721 4001 1001 100010018 2002 0000
Hordaland4200000020000
Sogn og Fjordane000000000
Møre og Romsdal9411 00000009 8001 2000
Sør-Trøndelag (-2017)000000000
Nord-Trøndelag (-2017)000000000
Nordland162 20000001 8005000
Troms - Romsa000000000
Finnmark - Finnmárku000000000

Tabell 2 
Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke

Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke
1 000 tonnKilo per dekar
Korn i altHveteByggHavreRug og rughveteHveteByggHavreRug og rughvete
20021 142,1261,5592,9278,79,0410328348376
20071 202,4401,1485,3276,040,0440345381524
20081 386,8453,3558,2327,847,6487430421583
20091 054,9278,0473,0276,527,4341347341385
20101 205,8331,4541,2299,034,2460370393506
20111 026,7284,6494,6231,316,3385334323308
20121 084,7274,7573,2231,94,9410366335331
2013965,2213,0515,3224,212,7388323326422
20141 238,1389,6527,4283,038,1492417393626
20151 357,9495,2510,7285,866,2577414452636
20161 326,0309,4634,8358,723,1463461471505
20171 307,3400,5574,1282,750,0529426418597
 
Fylke
Østfold296,8152,366,068,410,0579489461607
Akershus og Oslo275,287,481,988,417,6557450435575
Hedmark261,346,2150,558,16,4562507436582
Oppland81,811,862,06,51,5511435406613
Buskerud85,236,025,921,32,1488386365554
Vestfold98,454,019,313,811,4427348328656
Telemark21,38,24,87,31,0378286316592
Aust-Agder2,10,10,61,3-303296301-
Vest-Agder1,4-0,80,6-213295302-
Rogaland8,70,18,00,50,0298344284:
Hordaland:-::-:::-
Sogn og Fjordane:-::-:::-
Møre og Romsdal1,90,01,60,3-228150236-
Sør-Trøndelag (-2017)57,80,549,38,00,0326349385200
Nord-Trøndelag (-2017)114,73,9102,78,10,0467379382:
Nordland0,6-0,50,1-:280223-
Troms - Romsa:-:--:---
Finnmark - Finnmárku-----:---

Tabell 3 
Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke

Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke
Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterEtter størrelsen på areal av korn- og oljevekster
1-49 dekar50-99 dekar100-199 dekar200-399 dekar400 dekar og over
200814 5501 6703 0114 3713 5841 914
200914 0191 5782 8174 2143 4701 940
201013 5331 4622 6874 0343 3941 956
201113 0801 3462 5503 9023 3181 964
201212 5321 2162 4143 7223 2081 972
201311 7451 1462 1763 4563 0481 919
201411 5111 0632 1543 3732 9841 937
201511 2681 0342 0503 2862 9451 953
201611 2071 0082 0193 2562 9301 994
201710 9559301 9823 1452 8722 026
 
2017
Østfold1 81570225484608428
Akershus og Oslo1 57364181383469476
Hedmark1 52492204357417454
Oppland969142235282205105
Buskerud95887214320224113
Vestfold99771208324235159
Telemark406501361266727
Aust-Agder631621188-
Vest-Agder5122176::
Rogaland237707358297
Hordaland::::::
Sogn og Fjordane::::::
Møre og Romsdal9920303415:
Sør-Trøndelag (-2017)8538717830621171
Nord-Trøndelag (-2017)1 385127254444378182
Nordland1655:::
Troms - Romsa::::::
Finnmark - Finnmárku------

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen i Norge. Tall for siste årgang er foreløpige.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Foreløpige tall: Fylke

Endelige tall: Fylke og kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata blir lagret i SSB.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å fremskaffe oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2.

EØS-referanse

Rådsforordning (EØF) 837/90

Produksjon

Omfang

Alle leveranser av korn- og oljevekster for salg. Korn til eget bruk er ikke med.

Datakilder og utvalg

Ved utarbeidelse av foreløpige tall for kornavlingene benyttes fylkesvise avlingsprognoser for de ulike kornslaga utarbeidet av Norske Felleskjøp. Avlingsprognosene stilles sammen med arealopplysninger fra registeret over de som søker om produksjonstilskudd, og det publiseres tall for areal, totalavling og gjennomsnittsavling av de ulike kornslaga på lands- og fylkesnivå.

Ved utarbeidelse av endelige tall benyttes registrete kornavlinger fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster fra Landbruksdirektoratet, og arealoppgaver fra SSBs totalpopulasjon av jordbruksbedrifter. Dette gir mulighet til å utarbeide tall på kommunenivå ved publisering av endelige tall.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det blir gjennomført maskinelle kontroller for å avdekke av registreringsfeil, dubletter og observasjoner med store endringer fra forrige måling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå årlig utarbeidet statistikk over jordbruksarealet og bruken av det for alle aktive jordbruksbedrifter. Hovedgrunnlaget for denne statistikken er registeret over de som søker om produksjonstilskudd. Via en rekke andre administrative registre og egne undersøkelser blir det hentet inn opplysninger om de enhetene som ikke søker, men som like fullt driver jordbruk av et visst omfang. Ved publisering av endelige tall for kornavlinger er det disse arealene som ligger til grunn, mens avlingsopplysningene hentes fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster.

Opplysningene om siste års kornareal fra totalpopulasjonen for jordbruksbedrifter og kornleveranser er imidlertid ikke tilgjengelig ved publisering av foreløpige avlingstall for korn- og oljevekster, og de foreløpige tallene bygger derfor på arealopplysninger fra søknader om produksjonstilskudd og avlingsprognoser utarbeidet av Norske Felleskjøp. Det regnes likevel med at de foreløpige tallene gir en relativt god indikasjon på siste års avlingsnivå og arealomfang.

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB