Hver tredje landbruksoverdragelse er fritt salg

Publisert:

I 2018 var det i alt 8 400 overdragelser av landbrukseiendommer. Av disse var 2 800 registrert som fritt salg. Andelen overdragelser i fritt salg har økt fra 29 prosent i 2009 til over 33 prosent i 2018.

I 2018 ble det tinglyst nær 8 400 overdragelser av landbrukseiendommer, det viser statistikken over overdragelser av landbrukseiendommer. Det vil si at i underkant av 5 prosent av landets 182 300 landbrukseiendommer ble overdratt til ny eier. Det var i alt 2 800 overdragelser i fritt salg, og andelen eiendommer med kjøpesum på mer enn 5 millioner kroner har økt fra 3 prosent i 2009 til 11 prosent i 2018. Av de 2 800 omsatte eiendommene i fritt salg var 2 400 bebygde, og gjennomsnittlig kjøpesum for disse var 2,7 millioner kroner. Denne gjennomsnittlige kjøpesummen har økt med 80 prosent i perioden 2009-2018.

1 Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Figur 1. Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer¹ , etter bruksformål oppgitt på skjøtet

Landbruk Bolig Fritid Annet
2000 7435 1346 641 606
2001 7139 1555 647 715
2002 6755 1548 680 608
2003 6621 1497 665 611
2004 7216 1734 805 659
2005 6484 1733 825 798
2006 5500 1653 822 843
2007 6261 1543 663 279
2008 5476 1723 752 505
2009 5626 1567 762 488
2010 5775 1581 699 453
2012 5628 2036 859 475
2013 5683 1723 808 813
2014 5676 2077 968 594
2015 5644 1887 908 545
2016 5604 1903 926 525
2017 5539 1874 839 517
2018 5230 1932 791 408

1 Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg og med landbruk oppgitt som formål på skjøtet. 2018

Gjennomsnittlig kjøpesum
Finnmark 1010000.00
Troms 1085000.00
Nordland 1498000.00
Sogn og Fjordane 1591000.00
Møre og Romsdal 2053000.00
Hordaland 2426000.00
Hedmark 2493000.00
Vest-Agder 2592000.00
Trøndelag 2784000.00
Telemark 2841000.00
Oppland 2879000.00
Aust-Agder 3162000.00
Buskerud 3384000.00
Rogaland 3898000.00
Vestfold 5118000.00
Akershus/Oslo 5385000.00
Østfold 5591000.00

5 200 overdragelser med bruksformål landbruk

Nærmere 63 prosent av alle overdragelser, eller 5 200, hadde ført opp landbruk som bruksformål på skjøtet. Overdragelser med boligformål utgjorde 23 prosent, mens fritidsbruk var registrert på 9 prosent av enhetene. Det er store fylkesvise forskjeller. Mens omsetningene med landbruksformål i Finnmark utgjorde nær 31 prosent, var tilsvarende tall for Rogaland 78 prosent.

1 Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Figur 3. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg, etter bruksformål oppgitt på skjøtet

Landbruk Bolig Fritid
2000 707000 715000 239000
2001 782000 785000 474000
2002 848000 902000 536000
2003 988000 864000 423000
2004 1079000 1003000 504000
2005 1236000 1132000 509000
2006 1277000 1208000 562000
2007 1431000 1393000 840000
2008 1529000 1542000 694000
2009 1528000 1565000 766000
2010 1706000 1610000 793000
2012 1944000 1837000 896000
2013 2073000 2056000 993000
2014 2186000 2090000 929000
2015 2403000 2167000 1168000
2016 2464000 2295000 1141000
2017 2595000 2451000 1185000
2018 2823000 2636000 1332000

Nær en tredel av omsatte landbrukseiendommer med aktivt jord- og skogbruk

Det er stor variasjon knytta til jord- og skogbruksaktivitet på landbrukseiendommene. En del av omsetningene omfatter eiendommer som er uten registrert aktivitet, mens andre er driftssentrum for en jordbruksbedrift eller en eiendom med et aktivt skogbruk. Av de 8 400 overdragelsene i 2018, var det registrert aktivitet i jord- og skogbruk på 2 450 enheter. I tillegg var det 3 300 omsetninger der eiendommene leier bort jordbruksareal.

For overdragelser som er registrert som gavesalg, det vil si overdragelser med ingen eller en lav kjøpesum, er halvparten registrert med aktivitet i jord- og/eller skogbruk. Dette er i hovedsak overdragelser av eiendommer innenfor familien. 

Ingen prisstatistikk

Utvikling i gjennomsnittlig kjøpesum over tid kan ikke brukes som prisindeks da stor variasjon fra år til år i hva slags eiendommer som omsettes, gir store utslag i gjennomsnittlig kjøpesum.

Faktaside

Kontakt