Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2015

Innhold

Arkiv for Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. juni 2016 2015 Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere
11. juni 2015 2014 Svak økning i overføringer til barnefamilier
11. juni 2014 2013 Fallende utbetalinger av barnetrygd
22. august 2013 2012 Flere fedre med foreldrepenger
13. juni 2012 2011 Flere mottakere av foreldrepenger
16. juni 2011 2010 Mindre i kontantstøtte
24. juni 2010 2009 32 milliarder til barnefamiliene