Publisert Tittel Åpne
29. oktober 2019 Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 SammendragPDF (2.6 MB)
17. oktober 2016 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 SammendragPDF (2.2 MB)
30. august 2013 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013 SammendragPDF (1.4 MB)
24. februar 2012 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 SammendragPDF (211 sider)
1. februar 2011 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010 SammendragPDF (206 sider)
1. februar 2010 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2009 SammendragPDF (191 sider)
5. februar 2009 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper, 2008 SammendragPDF (165 sider)
15. mai 2008 Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007 SammendragPDF (147 sider)
26. januar 2007 Økonomi og levekår for ulike grupper, 2006 SammendragPDF (122 sider)
2. februar 2006 Økonomi og levekår for ulike grupper, 2005 SammendragPDF (103 sider)
21. desember 2004 Økonomi og levekår for ulike grupper, 2004 SammendragPDF (99 sider)
30. januar 2004 Økonomi og levekår for ulike grupper, 2003 SammendragPDF (90 sider)
28. august 2002 Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001 SammendragPDF (123 sider)