Rapporter 2006/03

Økonomi og levekår for ulike grupper, 2005

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Økonomi og levekår for ulike grupper, 2005

Serie og -nummer

Rapporter 2006/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Inntekt og formue

ISBN (elektronisk)

82-537-6923-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

103

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt