Rapporter 2002/20

Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001

Ansvarlig

Arne S. Andersen

Serie og -nummer

Rapporter 2002/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Trygd og stønad

ISBN (elektronisk)

82-537-5124-9

ISBN (trykt)

82-537-5123-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

123

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt