Rapporter 2007/08

Økonomi og levekår for ulike grupper, 2006

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Økonomi og levekår for ulike grupper, 2006

Serie og -nummer

Rapporter 2007/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Inntekt og formue

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7142-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

122

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt