Rapporter 2004/02

Økonomi og levekår for ulike grupper, 2003

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Økonomi og levekår for ulike grupper, 2003

Serie og -nummer

Rapporter 2004/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Inntekt og formue

ISBN (elektronisk)

82-537-6557-6

ISBN (trykt)

82-537-6556-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

90

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt