Fire av fem tidligere røykere er tobakksfrie

Publisert:

31. mai markeres Verdens tobakksfrie dag. Stadig færre i Norge røyker, og hele 80 prosent av dem som har røykt tidligere, holder seg helt unna nikotin i dag.

Andelen som røyker i Norge, fortsetter å synke. Bare de siste ti årene har andelen dagligrøykere blitt halvert og er nå nede i 12 prosent. Tall fra statistikken Røykevaner viser at 82 prosent av de som har røykt daglig tidligere, ikke bruker noen nikotinprodukter i dag.

Figur 1

Figur 1. Fire av fem tidligere røykere bruker ikke lenger nikotin

Én av fire som snuser, har røykt tidligere

Samtidig som andelen røykere blir færre, øker andelen som snuser. 10 prosent av befolkningen snuser daglig. Selv om de fleste som har røykt daglig tidligere, ikke bruker noen former for nikotin i dag, er det allikevel mange som har byttet ut røyking med snus.

– Blant de som snuser, ser vi at én av fire er tidligere røykere, forteller Maria Høstmark i seksjon for helsestatistikk i SSB.

Det er særlig kvinner i de yngste aldersgruppene som har bidratt til økningen i snusbruk de siste årene. 7 prosent av kvinnene snuser daglig i 2016, som er en økning på 4 prosentpoeng de siste fem årene. Men fortsatt er det slik at menn snuser mest. 13 prosent av mennene snuser daglig.

Våre tall viser at de som bytter ut røyking med et annet nikotinprodukt, foretrekker snus

Maria Høstmark

For tidligere røykere er det også en overvekt av menn som snuser.

– I alt 19 prosent av mennene som har røykt daglig tidligere, snuser i dag, mens den tilsvarende andelen for kvinner er 9 prosent, sier Høstmark.

Få erstatter røyken med tyggegummi eller e-sigaretter

Nikotinprodukter som tyggegummi, sugetabletter og tyggegummi er ikke spesielt mye brukt blant tidligere røykere. 3 prosent av de som har røykt tidligere, benytter seg av slike produkter. Det er også 3 prosent som har byttet ut røyken med e-sigaretter. E-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge, men selges i blant annet Sverige og Danmark.

– Våre tall viser at de som bytter ut røyking med et annet nikotinprodukt, foretrekker snus. Kun en liten andel benytter seg av e-sigaretter eller produkter som tyggegummi og plaster, sier Høstmark.

Kontakt