290753_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
290753_tabell
statistikk
2017-06-26T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false

Kommunehelsetenesta2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Kommunehelsetenesta, nøkkeltalfullscreen-iconKommunehelsetenesta, nøkkeltalexcel-iconKommunehelsetenesta, nøkkeltalcsv-iconKommunehelsetenesta, nøkkeltal
Tabell 2Årsverk av legar og fysioterapeutar i kommunehelsetenesta. Sentralitet.fullscreen-iconÅrsverk av legar og fysioterapeutar i kommunehelsetenesta. Sentralitet.excel-iconÅrsverk av legar og fysioterapeutar i kommunehelsetenesta. Sentralitet.csv-iconÅrsverk av legar og fysioterapeutar i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
Tabell 3Årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.fullscreen-iconÅrsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.excel-iconÅrsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.csv-iconÅrsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
Tabell 4Årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.fullscreen-iconÅrsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.excel-iconÅrsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.csv-iconÅrsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
Tabell 5Legeårsverk etter virkeområdefullscreen-iconLegeårsverk etter virkeområdeexcel-iconLegeårsverk etter virkeområdecsv-iconLegeårsverk etter virkeområde
Tabell 6Fysioterapeutårsverk etter virkeområdefullscreen-iconFysioterapeutårsverk etter virkeområdeexcel-iconFysioterapeutårsverk etter virkeområdecsv-iconFysioterapeutårsverk etter virkeområde
Tabell 7Aktivitet i helsestasjons- og skulehelsetenestafullscreen-iconAktivitet i helsestasjons- og skulehelsetenestaexcel-iconAktivitet i helsestasjons- og skulehelsetenestacsv-iconAktivitet i helsestasjons- og skulehelsetenesta
Tabell 8Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenestafullscreen-iconÅrsverk i helsestasjons- og skulehelsetenestaexcel-iconÅrsverk i helsestasjons- og skulehelsetenestacsv-iconÅrsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta
Tabell 9Utgifter i kommunale helse- og omsorgstenester. 1 000 kronerfullscreen-iconUtgifter i kommunale helse- og omsorgstenester. 1 000 kronerexcel-iconUtgifter i kommunale helse- og omsorgstenester. 1 000 kronercsv-iconUtgifter i kommunale helse- og omsorgstenester. 1 000 kroner

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken