Forskningsområde

Offentlig økonomi

Nyhetssaker om offentlig økonomi

 • Kraftig økning i gravides sykefravær

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Sykefraværet for sysselsatte gravide som fikk sitt første barn økte med 50 prosent, fra 16 til 24 prosent, i perioden 1995-2007. Etter fødselen faller imidlertid sykefraværet tilbake til nivået før svangerskapet. Det tyder på at høyere sykefravær blant kvinner i liten grad skyldes ”dobbel byrde” som mor og yrkeskvinne.

 • Betydelig underdekning av helsepersonell i 2035

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Hvis det ikke utdannes flere, vil det i 2035 være en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere viser beregninger.

 • Uføre jobber mer når finansielle insentiv forsterkes

  Offentlig økonomi - mikroøkonomi

  Publisert:

  Flere uføretrygdede er villige til å jobbe mer når finansielle insentiv forsterkes: I 2005 var andelen uføretrygdede under 50 år med arbeidsinntekt over grunnbeløpet under 2 prosent. Denne andelen økte med 8 prosentpoeng i 2007 i forbindelse med en prøveordning som fjernet den kraftige avkortningen av uførepensjon.

 • Alternative statsbudsjett 2012: Justerte beregninger for FrP

  Offentlig økonomi - mikroøkonomi

  Publisert:

  Etter avtale med Stortingets finanskomité og Finansdepartementet har SSB siden 1990-tallet beregnet stortingspartienes alternative statsbudsjett. SSB gir ingen anbefalinger om den politikken som partiene foreslår. I tråd med avtalen har SSB gjort nye beregninger av virkninger av FrPs alternative statsbudsjett for 2012.

 • LOTTE-Skatt

  Inntektsfordeling

  Publisert:

  Den første versjonen av LOTTE-Skatt ble utviklet tidlig på 1970-tallet. LOTTE-Skatt er en mikrosimuleringsmodell som beregner effekter på skatteproveny og fordeling av ulike skatteendringer på kort sikt. LOTTE-Skatt beskriver effekter av endringer i direkte skatter for personer. Se modellen LOTTE-Konsum for behandling av indirekte skatter. Videre beskriver ikke modellen atferdseffekter som følge av skatteendringer. For atferdsendringer som skyldes endringer i arbeidstilbudet, se modellen LOTTE-Arbeid.

 • Dynamiske effekter ved skattereduksjon

  Skatt

  Publisert:

  Noen typer skattereduksjoner gjør at folk jobber mer og dermed reduseres tapet i statens skatteinntekter. Hvis satsen for toppskatt blir lavere, vil så mye som 35 prosent av de tapte skatteinntektene kunne komme tilbake til staten. Økt bunnfradrag vil derimot ha liten eller ingen effekt.

 • Forlenget grunnskole ga høyere IQ

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  IQ-nivået til norske menn økte etter at 9-års obligatorisk skolegang ble innført.

 • Lavt utdannede mest utsatt for å miste jobben

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Personer med lav utdanning er mest utsatt for å miste jobben når arbeidsledigheten stiger. Beregninger viser også at økt offentlig sysselsetting primært gagner personer med høy utdanning.

 • Kan value added-indikatorer identifisere skolenes bidrag til elevenes læring?

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Det er økende fokus på elevers læringsutbytte og kvalitet i skolen. Value added-indikatorer gjør det mulig å sammenligne resultatene til skoler med forskjellig elevsammensetning, og kan dermed gi bedre uttrykk for skolenes bidrag til elevenes læring enn ukorrigerte resultater.

 • Gratis barnehagetid gir bedre skolekarakterer

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  I 1998 fikk barn fra innvandrerfamilier tilbud om gratis kjernetid i barnehagen. Ti år senere gjør jentene det bedre på skolen, mens tilbudet ikke hadde noen effekt på guttene.