118883
118883
forskning
2012-01-03T07:00:00.000Z
no

Forlenget grunnskole ga høyere IQ

Publisert:

IQ-nivået til norske menn økte etter at 9-års obligatorisk skolegang ble innført.

[bilde1 høyre]

Det viser studien Schooling in Adolescence Raises IQ av Christian Brinch og Taryn Ann Galloway. Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet PNAS ( Proceedings of the National Academy of Sciences)

Vanskelig å påvise utdanningens IQ-bidrag

Tolkning av resultatene fra IQ-tester er omstridt, særlig når tolkningen knyttes opp mot en forestilling om at IQ i liten grad er påvirket av miljøfaktorer. Boken The Bell Curve skapte voldsom debatt om temaet på midten av 90-tallet. Noe av kontroversen ble også nylig tatt opp i TV-serien Hjernevask.

Det er velkjent at det er en positiv sammenheng mellom utdanningslengde og nivået på IQ-tester. En slik sammenheng kan skyldes både at de som har høyere IQ velger lengre utdanning og at utdanning i seg selv gir en positiv effekt på senere målinger av IQ. Det er i praksis svært vanskelig å skille mellom disse to forklaringene – og derfor også å påvise i hvilken grad utdanning bidrar til forbedring av kognitive evner.

Studerer 100 000 norske menn

Studien av Brinch og Galloway undersøker spørsmålet ved å ta utgangspunkt i norske menn som ble berørt av skolereformen som forlenget obligatorisk grunnskole fra syv til ni år. Reformen ble gradvis innført i norske kommuner i perioden 1955- 1972. Forskerne ser på gjennomsnittlig IQ-økning blant menn i kommuner omfattet av reformen et bestemt år, og sammenligner dette med gjennomsnittlig IQ-økning blant menn i kommuner som ikke ble omfattet av reformen i det samme året. Denne forskningsstrategien sikrer at man fanger opp en effekt av utdanning på IQ og ikke en effekt av IQ på utdanning.

Datamaterialet omfatter over 100 000 menn født i perioden 1950 og 1958. Forskerne har analysert informasjon om mennenes resultater på IQ-test gjennomført i forbindelse med sesjonen for militær førstegangstjeneste.

Reform øker IQ-nivå

Forskerne gjør følgende funn:

  • Reformen førte til at gjennomsnittlig utdanningslengde målt ved 19-årsalderen økte med 0,16 år.
  • Skolereformen økte gjennomsnittlig IQ-nivå med 0,6 IQ-poeng.
  • Disse funnene tyder på at ett år mer utdanning i ungdomstiden økte IQ-skår med 3,7 IQ-poeng. Dette tilsvarer cirka 25 prosent av ett standardavvik i skårene på en vanlig IQ-skala (se tekstboks).
  • Forskerne har gjennomført omfattende tilleggsanalyser som viser at den påviste effekten på IQ er robust.

Mer om IQ-tester:

- Denne studien bruker resultater fra testen av alminnelig evnenivå fra sesjonen for førstegangstjeneste som mål på IQ, i tråd med utbredt praksis i forskning.

- Skårene på testene fra sesjonen blir omregnet til en standard IQ-skala med gjennomsnitt på 100 og standardavvik på 15.

 

Mer informasjon:

Les hele studien Schooling in Adolescence Raises IQ

Kontakt

Mer på ssb.no