08.04 Industri, produksjonsindeks

 Tidligere publiserte tabeller. 2008
Produksjonsindeks . 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Sesongjustert (05.12.2008)
Produksjonsindeks . 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Sesongjustert (05.12.2008)
Produksjonsindeks (05.12.2008)
Produksjonsindeks (05.12.2008)
Produksjonsindeks (05.12.2008)
Produksjonsindeks . 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Virkedagkorrigerte, sesongjusterte og Trendserier (05.12.2008)
Vekter (05.12.2008)
Produksjonsindeksen for industrien. Oktober 2008. Prosentvis endring (05.12.2008)