Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 3. kvartal 2015 sammen med Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Arkiv for Olje- og gassvirksomhet, investeringer - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. juni 2000 2. kvartal 2000 Lavere oljeinvesteringer neste år
2. mars 2000 1. kvartal 2000 Lavere olje- og gassinvesteringer i 1999
2. desember 1999 4. kvartal 1999 Høyere leteaktivitet i 2000
2. september 1999 3. kvartal 1999 Høye investeringer i 1999

Eldre arkiv