216012_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
216012_tabell
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
true
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje- og gass og rørtransport. Nye anslag for 2015 viser en nedgang på 18 prosent.

Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 3. kvartal 2015 sammen med Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tidfullscreen-iconAntatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tidexcel-iconAntatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tidcsv-iconAntatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Tabell 2Utførte investeringskostnader etter kostnadsart. Utvinning av råolje- og naturgass, og rørtransport. Millioner kronerfullscreen-iconUtførte investeringskostnader etter kostnadsart. Utvinning av råolje- og naturgass, og rørtransport. Millioner kronerexcel-iconUtførte investeringskostnader etter kostnadsart. Utvinning av råolje- og naturgass, og rørtransport. Millioner kronercsv-iconUtførte investeringskostnader etter kostnadsart. Utvinning av råolje- og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
Tabell 3Påløpte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport, etter kostnadsart. Mill.krfullscreen-iconPåløpte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport, etter kostnadsart. Mill.krexcel-iconPåløpte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport, etter kostnadsart. Mill.krcsv-iconPåløpte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport, etter kostnadsart. Mill.kr
Tabell 4Investeringer (mill. kr) etter investeringsområde og registreringstidspunktfullscreen-iconInvesteringer (mill. kr) etter investeringsområde og registreringstidspunktexcel-iconInvesteringer (mill. kr) etter investeringsområde og registreringstidspunktcsv-iconInvesteringer (mill. kr) etter investeringsområde og registreringstidspunkt
Tabell 5Antatte og påløpte investeringskostnader til olje- og gassutvinning og rørtransport. Mill. kr og i prosent av påløpte investeringerfullscreen-iconAntatte og påløpte investeringskostnader til olje- og gassutvinning og rørtransport. Mill. kr og i prosent av påløpte investeringerexcel-iconAntatte og påløpte investeringskostnader til olje- og gassutvinning og rørtransport. Mill. kr og i prosent av påløpte investeringercsv-iconAntatte og påløpte investeringskostnader til olje- og gassutvinning og rørtransport. Mill. kr og i prosent av påløpte investeringer

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken