8802_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
8802
Høye investeringer i 1999
statistikk
1999-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer3. kvartal 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høye investeringer i 1999

Ifølge investeringsundersøkelsen utført i 3. kvartal i år, vil investeringene i olje- og gassutvinning og rørtransportsystemer bli på 72,9 milliarder kroner i 1999. Dette er en oppjustering på 1,5 milliarder kroner sammenlignet med anslaget gitt i forrige kvartal.

Anslaget er imidlertid 3,9 milliarder kroner lavere enn anslaget for 1998 gitt i 3. kvartal i fjor.

Det er økte investeringer til feltutbygging og felt i drift som gjør anslaget for 1999 høyere ved dette kvartalet enn ved forrige kvartal. Størst tilbakegang viser investeringer til rørtransportsystemer.

Anslaget for 2000 gitt i 3. kvartal i år er på 43,6 milliarder kroner. Dette er en nedjustering på 2,6 milliarder kroner sammenlignet med anslaget gitt i forrige kvartal, og hele 16,0 milliarder kroner lavere enn anslaget for 1999 gitt i 3. kvartal i fjor. Sammenlignet med anslaget for 2000 fra forrige kvartal er det kun felt i drift som viser en oppjustering.

Rekordhøye investeringer til felt i drift

Anslaget for investeringer til felt i drift for 1999 er nå på hele 20,0 milliarder kroner. Dette er 6,5 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 1998 gitt i 3. kvartal i fjor. Grunnen til dette er at flere felt har kommet i drift det siste året. De største bidragsyterne her er Varg, Oseberg Øst og Gullfakssatelittene Rimfaks, Gullveig og Gullfaks Sør. Anslaget innebærer også en oppjustering på rundt 0,3 milliarder kroner sammenlignet med tellingen fra forrige kvartal.

Anslaget for feltutbygging i 1999 på 38,9 milliarder kroner, er 1,4 milliarder kroner lavere enn anslaget for 1998 gitt i 3. kvartal i fjor. Dette er også en oppjustering på 3,3 milliarder kroner sammenlignet med anslaget fra forrige kvartal. De største bidragsyterne her har vært Snorre 2, Åsgard, Oseberg Sør og Troll C. Investeringene til feltutbygging i 1999 kan dermed komme i nærheten av fjorårets rekordtall som var på hele 45,1 milliarder kroner.

Anslaget for investeringer til letevirksomhet for 1999 er nå på 5,0 milliarder kroner. Dette er 4,0 milliarder kroner lavere enn anslaget for 1998 gitt i 3. kvartal i fjor. Anslaget er også en nedjustering på 0,3 milliarder kroner sammenlignet med anslaget for 1999 fra forrige kvartal. Oppgangen i oljeprisen ser dermed ikke ut til å ha påvirket årets leteaktivitet.

Investeringer til rørtransportsystemer i 1999 er nå anslått til å bli på 4,9 milliarder kroner. Dette er hele 4,3 milliarder kroner lavere enn anslaget for 1998 innhentet ved 3. kvartal i fjor. Dette skyldes lavere investeringer i Europipe II og rørledningen mellom Åsgard og Kårstø i 1999 enn i 1998.

Anslaget for investeringer til landvirksomhet for 1999, innhentet i 3. kvartal 1999 er på 4,0 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 0,8 milliarder kroner sammenlignet med anslaget for 1998 gitt i 3. kvartal i fjor, men er uendret sammenlignet med anslaget for 1999 gitt i forrige kvartal.

Anslaget for 2000

Anslaget for feltutbygging i 2000 som vi presenterer her er på 20,4 milliarder kroner. Dette er 8,0 milliarder kroner lavere enn anslaget for 1999 gitt i 3. kvartal 1998, og hele 18,5 milliarder kroner lavere enn det seneste anslaget for 1999. Grunnen til dette er at det har blitt satt i gang få utbyggingsprosjekter i den senere tid, på grunn av usikkerheten rundt oljeprisen. De fleste selskapene har satt som krav at utbyggingsprosjektene skal være lønnsomme ved en oljepris på rundt 12 dollar per fat. Derfor har flere prosjekter blitt utsatt i påvente av rimeligere utbyggingsløsninger. En plan for utbygging og drift av Tune-feltet ble levert til Olje- og energidepartementet i sommer, og andre utbyggingsplaner kan komme i løpet av vinteren. Dette kan bidra til høyere anslag.

Investeringer til felt i drift i 2000 er nå anslått til å bli på om lag 17,9 milliarder kroner. Dette er 1,9 milliard kroner høyere enn anslaget for 1999 gitt i 3. kvartal 1998, og 7,4 milliarder kroner høyere enn anslaget for 1998 gitt i 3. kvartal 1997. Dette skyldes at det har kommet flere felt i drift. Anslaget er også 1,0 milliard kroner høyere enn anslaget for 2000 gitt i forrige kvartal.

Anslaget for letevirksomhet i 2000 er nå anslått til 3,7 milliarder kroner. Dette er 5,1 milliarder kroner lavere enn anslaget for 1999 gitt i 3. kvartal 1998, og 1,3 milliarder kroner lavere enn anslaget for 1999 som vi presenterer her.

Investeringer til landvirksomhet og rørtransportsystemer er for 2000 anslått til å bli på henholdsvis 1,1 milliarder kroner og 400 millioner kroner. Dette er henholdsvis 2,3 og 2,6 milliarder kroner lavere enn anslaget for 1999 gitt i 3. kvartal 1998. For landvirksomhet skyldes dette lavere investeringer i Kårstø-anlegget i 2000 enn i 1999. Nedgangen i investeringer i rørtransportsystemer skyldes at Europipe II skal ferdigstilles i løpet av høsten 1999. Det er dessuten forventet lavere investeringer i 2000 enn i 1999 når det gjelder Troll oljerør og rørledningen mellom Åsgard og Kårstø.

Statistikken utgis hvert kvartal.

Tabeller: