8796_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
8796
Lavere oljeinvesteringer neste år
statistikk
2000-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere oljeinvesteringer neste år

De totale investeringer i olje- og gassutvinning og rørtransport er for 2000 anslått til 51,0 milliarder kroner. Nedgangen er på 18,1 milliarder kroner sammenlignet med endelige tall for 1999. Årsaken er først og fremst lavere investeringer til feltutbygging, som også bidrar mest til fortsatt nedgang i 2001.

Ifølge investeringstellingen utført i 2. kvartal i år vil investeringene i olje- og gassutvinning og rørtransport bli redusert både i år og til neste år. Mens fjorårets investeringer endte på 69,1 milliarder, er anslagene for 2000 og 2001 nå på henholdsvis 51,0 og 33,6 milliarder kroner.

Anslag for 2000

Anslaget for de samlede investeringer i olje- og gassutvinning og rørtransport for 2000 innhentet i 2. kvartal 2000, er på 51,0 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på 1,5 milliarder kroner fra anslaget for 2000 gitt i forrige kvartal, men hele 20,4 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 1999 gitt i 2. kvartal 1999. Nedgangen fra 1999 skyldes i hovedsak lavere investeringer til feltutbygging.

Anslaget for investeringer til feltutbygging i 2000 er nå på 22,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på hele 12,9 milliarder kroner sammenlignet med det tilsvarende anslaget for 1999 innhentet i 2. kvartal 1999. Dette en også en nedjustering på 0,5 milliarder kroner sammenlignet med anslaget for 2000 innhentet i forrige kvartal.

Investeringer til letevirksomhet er for 2000 anslått til 4,8 milliarder kroner. Dette er de laveste utgiftene til leteaktivitet i løpende kroner siden 1995. Anslaget er også 0,5 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 1999, og 0,8 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2000 fra forrige kvartal. I 4. kvartal 1999 presenterte vi et anslag for 2000 på 7,1 milliarder kroner. Anslaget for 2000 er altså nedjustert med 2,3 milliarder kroner siden den gang til tross for at oljeprisen har steget i samme periode.

Investeringsanslaget til felt i drift for 2000 er nå 21,5 milliarder kroner. Dette er 1,8 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 1999 og 2,5 milliarder kroner høyere enn anslaget for 2000 innhentet i forrige kvartal. Økningen skyldes først og fremst høyere anslag fra feltene Snorre, Vigdis, Tordis, Jotun og Valhall.

Investeringer i landvirksomhet, som omfatter kontorer og baser på land, er for 2000 anslått til å bli 1,4 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2,7 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende anslag for 1999.

For rørtransport er også investeringsanslaget for 2000 kraftig redusert. Anslaget for 2000 er nå på 0,5 milliarder, mens det endelige tallet for 1999 ble på 4,7 milliarder kroner. Nedgangen skyldes at det er igangsatt få nye rørprosjekter, samtidig som byggingen av rørledningen mellom Åsgard og Kårstø nærmer seg slutten. Rørledningen mellom Åsgard og Kårstø skal etter planen stå klar 1.oktober i år.

Anslaget for 2001

Totale investeringer i olje- og gassutvinning og rørtransport for 2001 er anslått til 33,6 milliarder kroner. Det er særlig investeringer til feltutbygging som går ned, men også investeringer til letevirksomhet viser tilbakegang sammenlignet med tilsvarende anslag for 2000.

Anslaget for investeringer til feltutbygging i 2001 er på 13,6 milliarder kroner, hvilket er 8,6 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2000. Vi ser ikke bort fra at det kan komme til enkelte nye prosjekter som kan gjøre at det endelige tallet for 2001 blir høyere enn det anslaget vi presenterer her. Dette kan blant annet gjelde gassfeltet Kvitebjørn som venter på en endelig godkjennelse i Stortinget før en eventuell byggestart.

Investeringer til felt i drift er for 2001 anslått til 16,1 milliarder kroner. Dette er 0,8 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2000 innhentet i 2. kvartal i fjor

Leteinvesteringene for 2001 er anslått til 3,0 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 1,3 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende anslag for 2000. Alle selskapene har imidlertid ikke satt opp endelige letebudsjetter for neste år, og erfaringene fra tidligere år viser at leteutgiftene kan bli høyere enn det som nå er anslått.

Investeringer til landvirksomhet i 2001 er anslått til 0,6 milliarder kroner. Dette er 0,5 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2000. Anslaget for rørtransport for 2001 er på 0,3 milliarder kroner, en nedgang på 1,3 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende anslag for 2000.

Tabeller: