8800_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
8800
Høyere leteaktivitet i 2000
statistikk
1999-12-02T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer4. kvartal 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere leteaktivitet i 2000

Investeringene til leteaktivitet i 2000 er i 4. kvartal i år anslått til 7,1 milliarder kroner, og dette er hele 3,4 milliarder høyere enn anslaget for 2000 gitt i forrige kvartal. For 1999 er nå anslaget for letevirksomhet oppgitt til 5,2 milliarder.

De samlede investeringer i olje- og gassvirksomheten og rørtransport er for 2000 anslått til 48,5 milliarder kroner. Dette er 16,0 milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 1999 innhentet i 4. kvartal 1998, men 4,9 milliarder høyere enn anslaget for 2000 fra forrige kvartal. Økningen skyldes først og fremst økte investeringsutgifter til letevirksomhet.

Anslaget for investeringer til leteaktivitet i 2000 på 7,1 milliarder kroner, er 0,2 milliard lavere enn tilsvarende anslag for 1999, men hele 3,4 milliarder høyere enn anslaget for 2000 som ble innhentet i forrige kvartal. Den relativt høye oljeprisen i den senere tid har antakelig vært årsaken til den kraftige økningen.

Anslaget for feltutbygging i 2000 er nå på 21,3 milliarder kroner. Dette er hele 11,5 milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 1999, noe som har sammenheng med at det har blitt igangsatt få nye utbyggingsprosjekter.

Investeringer til felt i drift i 2000 er nå anslått til å bli 18,7 milliarder kroner. Anslaget for 1999 som ble innhentet i 4. kvartal 1998 var på 16,7 milliarder. Økningen i investeringer til felt i drift skyldes at en del felt har blitt ferdigstilt i den senere tid. I vår ble Visund, Oseberg Øst og Åsgard A satt i drift, mens i høst har Balder, Jotun og Troll C blitt satt i drift.

Når det gjelder investeringer i landvirksomhet og rørtransport er anslaget for 2000 på henholdsvis 0,9 og 0,5 milliard kroner. Dette er henholdsvis 2,2 og 4,2 milliarder lavere enn anslaget for 1999 gitt i 4. kvartal 1998. For landvirksomhet skyldes dette at det er forventet lavere investeringer til Kårstø-anlegget og Sture-terminalen i 2000 enn i år. Når det gjelder rørtransport så skyldes nedgangen at det neste år er forventet lavere investeringer i Troll Oljerør og i rørledningen mellom Åsgard og Kårstø, og at Europipe II ble ferdigstilt 1. oktober.

Anslag for 1999

Anslaget for de samlede oljeinvesteringer for 1999, innhentet i 4. kvartal i år, er på 68,4 milliarder kroner. Dette er 4,5 milliarder lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal og 9,0 milliarder lavere enn anslaget for 1998 innhentet i 4. kvartal 1998. Nedgangen skyldes først og fremst lavere investeringer til feltutbygging. Nedjusteringen fra forrige kvartal skyldes i hovedsak en nedjustering av de rapporterte kostnadene ved Åsgard-feltet for 1999.

Investeringer til feltutbygging i 1999 er nå anslått til å bli 34,1 milliarder kroner. Dette er 8,7 milliarder lavere enn anslaget for 1998 innhentet i 4. kvartal 1998 og 4,8 milliarder lavere enn anslaget for 1999 innhentet i forrige kvartal. De største utgiftene til feltutbygging i år er ved feltene Åsgard, Snorre 2 og Oseberg Sør.

Anslaget for felt i drift i 1999 er nå på 20,0 milliarder kroner, noe som er 7,4 milliarder høyere enn anslaget for 1998 gitt i 4. kvartal 1998. Økningen skyldes at det er kommet til flere felt som er i drift. De største utgiftene når det gjelder felt i drift i år har vært ved feltene Heidrun, Oseberg og Statfjord.

Investeringer til letevirksomhet er for 1999 nå anslått til 5,2 milliarder kroner. Tilsvarende anslag for 1998 var 2,7 milliarder høyere. Vi må tilbake til 1995 for å finne et lavere nivå på leteaktiviteten enn det som ser ut til å påløpe for 1999.

Anslaget for landvirksomhet i 1999 er nå på 4,0 milliarder kroner. Anslaget for 1998 gitt i 4. kvartal 1998 var på 5,5 milliarder. Nedgangen fra 1998 til 1999 skyldes lavere investeringer i Åsgard mottaksterminal og Statpipe mottaksterminal.

Investeringer til rørtransport er for 1999 anslått til å bli 5,2 milliarder kroner, noe som er 3,4 milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 1998. Dette skyldes at investeringene ved Europipe II og rørledningen mellom Åsgard og Kårstø var større i 1998 enn i 1999.

Tabeller: