Energiregnskap og energibalanse2014, foreløpige tall

 Statistikken Energiregnskap og energibalanse vil bli publisert som to separate statistikker (Energiregnskap og Energibalanse) fra oktober 2015.

Innhold

Arkiv for Energiregnskap og energibalanse - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. mai 2015 2014 Rekordvarmt vær ga lavere energiforbruk i 2014
12. mai 2014 2013 Uendret energibruk
6. mai 2013 2011-2012 Vi brukte mer energi i 2012
3. mai 2012 2011 Nedgang i energiforbruket
23. mai 2011 2010 Rekordhøyt energiforbruk
23. april 2010 2009 Betydelig nedgang i energiforbruket i 2009
24. april 2009 2009 Mer bruk av strøm og biodiesel
9. april 2008 2007 Energibruken øker
12. april 2007 2006 Mer energi til transport
6. april 2006 2005 Rekordforbruk av strøm
4. april 2005 2004 Energiforbruket steg
25. mars 2004 2003 Overgang fra elektrisitet til olje
4. april 2003 2002 Lavere energibruk i kraftintensiv industri
21. mars 2002 2001 Vi brukte mer energi
21. mars 2001 1999-2000 Betydelig økt energiproduksjon i 2000

Arkiv for Energiregnskap og energibalanse - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. mai 2015 2014 Rekordvarmt vær ga lavere energiforbruk i 2014
12. mai 2014 2013 Uendret energibruk
6. mai 2013 2011-2012 Vi brukte mer energi i 2012
3. mai 2012 2011 Nedgang i energiforbruket
23. mai 2011 2010 Rekordhøyt energiforbruk
23. april 2010 2009 Betydelig nedgang i energiforbruket i 2009
24. april 2009 2009 Mer bruk av strøm og biodiesel
9. april 2008 2007 Energibruken øker
12. april 2007 2006 Mer energi til transport
6. april 2006 2005 Rekordforbruk av strøm
4. april 2005 2004 Energiforbruket steg
25. mars 2004 2003 Overgang fra elektrisitet til olje
4. april 2003 2002 Lavere energibruk i kraftintensiv industri
21. mars 2002 2001 Vi brukte mer energi
21. mars 2001 1999-2000 Betydelig økt energiproduksjon i 2000