216870_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/energiregn/aar-forelopige
216870_tabell
statistikk
2015-05-06T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
true
Energibalansen viser tilgang og forbruk av energiprodukter. I 2014 var netto innenlandsk energiforbruk utenom råstoff 211 TWh. Det er 3 prosent under nivået i 2013.

Energiregnskap og energibalanse2014, foreløpige tall

 Statistikken Energiregnskap og energibalanse vil bli publisert som to separate statistikker (Energiregnskap og Energibalanse) fra oktober 2015.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Energibalanse for Norge. Hovedtall. TWhfullscreen-iconEnergibalanse for Norge. Hovedtall. TWhexcel-iconEnergibalanse for Norge. Hovedtall. TWhcsv-iconEnergibalanse for Norge. Hovedtall. TWh
Tabell 2Energivarebalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tallfullscreen-iconEnergivarebalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tallexcel-iconEnergivarebalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tallcsv-iconEnergivarebalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall
Tabell 3Energivarebalanse for Norge. Nest siste årfullscreen-iconEnergivarebalanse for Norge. Nest siste årexcel-iconEnergivarebalanse for Norge. Nest siste årcsv-iconEnergivarebalanse for Norge. Nest siste år
Tabell 4Energibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. PJfullscreen-iconEnergibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. PJexcel-iconEnergibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. PJcsv-iconEnergibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. PJ
Tabell 5Energibalanse for Norge. Nest siste år. PJfullscreen-iconEnergibalanse for Norge. Nest siste år. PJexcel-iconEnergibalanse for Norge. Nest siste år. PJcsv-iconEnergibalanse for Norge. Nest siste år. PJ
Tabell 6Andelen fornybar energi for Norge. Årlige tallfullscreen-iconAndelen fornybar energi for Norge. Årlige tallexcel-iconAndelen fornybar energi for Norge. Årlige tallcsv-iconAndelen fornybar energi for Norge. Årlige tall
Tabell 7Netto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. Mill. Sm3fullscreen-iconNetto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. Mill. Sm3excel-iconNetto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. Mill. Sm3csv-iconNetto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. Mill. Sm3
Tabell 8Netto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. GWhfullscreen-iconNetto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. GWhexcel-iconNetto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. GWhcsv-iconNetto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. GWh

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken