Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økning for arbeidskrafttjenester

  Omsetningen innen arbeidskrafttjenester steg med 3,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Liten oppgang i bygge- og anleggsaktiviteten

  Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en liten oppgang på 0,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Færre kjøpte hytte

  Omsetningen av fritidshus i fritt salg falt med 6 prosent fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal i år. Nedgangen var sterkest i typiske sjøhyttefylker.

  Artikkel
 • Antall boligbyggetillatelser går videre nedover

  I 2. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 7 100 boliger med i alt 976 500 kvadratmeter bruksareal. Det er 26 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017.

  Artikkel
 • Meir pengar til beredskap

  Det blei registrert nær 3 100 bygningsbrannar og meir enn 86 000 utrykkingar i 2017. Kommunane brukte nær 5,9 milliardar kroner på brann- og ulukkesvern, og mesteparten av dette gjekk med til beredskap..

  Artikkel
 • Boligprisene opp 2,2 prosent

  Justert for sesongvariasjoner økte prisene på brukte boliger med 2,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018. Bare Stavanger opplevde at prisene gikk ned: 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Lettere å få kommunal bolig?

  Tall for 2017 viser at det er noe mindre aktivitet rundt de kommunalt disponerte boligene. Det kjøpes og bygges mindre, samtidig som det ikke er like mange i bruk ute i kommunene.

  Artikkel
 • Bærum har landets dyreste sjøhytter

  De høyeste hytteprisene finner man i Bærum kommune, der en hytte i 100-metersbeltet langs kysten kostet 9,2 millioner kroner i gjennomsnitt i perioden 2014–2017. Ser man på fylke, er derimot Telemark på pristoppen.

  Artikkel
 • Stabile priser på nye boliger

  Prisene på nye boliger har holdt seg relativt stabile siste år, med en økning på 0,6 prosent fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018.

  Artikkel
 • To tredjedeler av byggavfall fra riving og rehabilitering

  Bygging, rehabilitering og riving førte til 1,87 millioner tonn avfall i Norge i 2016. Det er om lag 5 prosent mer byggeavfall enn året før. 66 prosent av avfallet er knyttet til riving og rehabilitering.

  Artikkel
 • 7 av 10 Oslo-husholdninger bor i blokk

  Hvor man bor er mer avgjørende for hva slags bolig man bor i enn inntekt. I landet som helhet bor halvparten av husholdningene i enebolig, mens det i Oslo er vanligst å bo i blokk.

  Artikkel
 • Over halvparten av enslige småbarnsforeldre leier

  Omtrent én av fire norske husholdninger leier boligen sin. Det er i de store byene det er vanligst å leie, og det er særlig store leieandeler blant enslige forsørgere og aleneboende.

  Artikkel
 • House sales indicators

  Notater 2018/23

  Publikasjon
 • Økning for annonse- og reklamevirksomhet

  Omsetningen innenfor annonse- og reklamevirksomhet har steget med 2,9 prosent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økning siden 2. kvartal 2016.

  Artikkel
 • Liten endring i bygge- og anleggsaktiviteten

  Produksjonen i bygge- og anleggsnæringen hadde en svak nedgang på 0,1 prosent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Vi ser da bort fra sesongmessige variasjoner.

  Artikkel