Stabile priser på nye boliger

Publisert:

Prisene på nye boliger har holdt seg relativt stabile siste år, med en økning på 0,6 prosent fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018.

Til tross for oppgangen når man sammenligner med prisene for et år tilbake, har prisene det siste kvartalet hatt en svak nedgang på 0,4 prosent, viser nye tall i Prisindeks for nye boliger.

Eneboliger opp og flerboliger ned

Prisene på nye eneboliger har økt med 3,7 prosent fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Det siste kvartalet har prisene imidlertid holdt seg uendret. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet.

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus har hatt en svak nedgang på 0,8 prosent fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal i år. Det siste kvartalet har prisene også vist en liten nedgang på 1 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Prisene på brukte boliger i alt har gått ned med 1,1 prosent fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 for sammenligning.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Enebolig Flerbolig
1. kv. 2011 81.2 79.9
2. kv. 2011 84.9 79.6
3. kv. 2011 86.4 79.3
4. kv.2011 86.1 84.9
1. kv. 2012 86.9 84.6
2. kv. 2012 89.3 88.5
3. kv. 2012 90.7 85.9
4. kv. 2012 89.4 90.5
1. kv. 2013 90.5 93.2
2. kv. 2013 90.1 93
3. kv. 2013 91.8 93.6
4. kv. 2013 95.4 90.5
1. kv. 2014 94.4 90
2. kv. 2014 96.0 94.6
3. kv. 2014 97.9 94.5
4. kv. 2014 96.5 95.7
1. kv. 2015 97.5 98.6
2. kv. 2015 101.3 98.9
3. kv. 2015 99.9 101.1
4. kv. 2015 101.3 101.4
1. kv. 2016 101.6 102.3
2. kv. 2016 103.9 108.3
3.kv. 2016 103.4 111.1
4. kv. 2016 103.6 116.6
1.kv. 2017 103.4 118
2. kv. 2017 104.8 118.5
3.kv. 2017 107.7 112.5
4.kv. 2017 107.2 118.3
1.kv. 2018 107.2 117.1

Måletidspunktet avhenger av boligtypen

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i Norges offisielle bygningsregister, Matrikkelen, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.