Antall boligbyggetillatelser går videre nedover

Publisert:

I 2. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 7 100 boliger med i alt 976 500 kvadratmeter bruksareal. Det er 26 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017.

Prosentvis størst nedgang var det for igangsettingstillatelser til bygning for bofellesskap, viser statistikken over byggeareal. Sammenlignet med 2. kvartal 2017 ble antall igangsettingstillatelser til slike boliger mer enn halvert til 116 boliger i 2. kvartal 2018.

Trøndelag på fylkestoppen

Det var flest igangsettingstillatelser i Trøndelag. I det nye storfylket ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 135 boliger i 2. kvartal 2018. Deretter kommer Akershus med 1 123 boliger.

Svak nedgang for næringsbygg

I 2. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 005 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette er en nedgang på 5 prosent fra samme kvartal året før.

7 prosent færre boligtillatelser enn i 1. kvartal

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en nedgang på 7 prosent fra 1. kvartal 2018 til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, med en nedgang de seks siste kvartalene.

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 2. kvartal i år, hadde en nedgang på 5 prosent sammenlignet med 1. kvartal.

440 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I 2. kvartal 2018 kom det til 440 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 168 av disse boligene var resultat av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 272 boliger oppstod som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg.

Drøyt 600 boliger er revet eller brent

I 2. kvartal 2018 var det en avgang på 601 boliger, og 361 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 3 131 bygninger. Av disse var 1 154 næringsbygninger, 300 fritidsbygninger og 1 677 boliggarasjer mv.

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend

Antall boliger, sesongjustert Antall boliger, trend
2. kv. 2000 5154 5503
3. kv. 2000 5921 5868
4. kv. 2000 6505 6431
1. kv. 2001 6523 6567
2. kv. 2001 6503 6511
3. kv. 2001 6376 6332
4. kv. 2001 5960 5978
1. kv. 2002 5677 5719
2. kv. 2002 5705 5666
3. kv. 2002 5650 5655
4. kv. 2002 5643 5686
1. kv. 2003 5756 5653
2. kv. 2003 5484 5597
3. kv. 2003 5734 5640
4. kv. 2003 5881 5956
1. kv. 2004 5774 6605
2. kv. 2004 8538 7399
3. kv. 2004 7801 7787
4. kv. 2004 7690 7636
1. kv. 2005 7385 7571
2. kv. 2005 7878 7630
3. kv. 2005 7626 7886
4. kv. 2005 8462 8364
1. kv. 2006 8682 8532
2. kv. 2006 7909 8008
3. kv. 2006 7816 7997
4. kv. 2006 8726 8451
1. kv. 2007 8503 8719
2. kv. 2007 8761 8605
3. kv. 2007 8164 8226
4. kv. 2007 7503 7418
1. kv. 2008 6490 6907
2. kv. 2008 6947 6878
3. kv. 2008 6823 6722
4. kv. 2008 5960 6044
1. kv. 2009 5331 5280
2. kv. 2009 4762 4835
3. kv. 2009 4777 4742
4. kv. 2009 4908 4967
1. kv. 2010 5166 4991
2. kv. 2010 4758 4924
3. kv. 2010 5266 5191
4. kv. 2010 6009 6183
1. kv. 2011 7326 7123
2. kv. 2011 7193 7099
3. kv. 2011 6345 6636
4. kv. 2011 6786 6482
1. kv. 2012 6553 6859
2. kv. 2012 7826 7790
3. kv. 2012 8612 8240
4. kv. 2012 7260 7874
1. kv. 2013 7798 7435
2. kv. 2013 7062 7310
3. kv. 2013 7452 7451
4. kv. 2013 7837 7605
1. kv. 2014 6314 7370
2. kv. 2014 7466 7030
3. kv. 2014 6638 6741
4. kv. 2014 6701 6821
1. kv. 2015 7533 7352
2. kv. 2015 7573 7622
3. kv. 2015 7718 7806
4. kv. 2015 8201 7975
1. kv. 2016 8059 8423
2. kv. 2016 9401 9070
3. kv. 2016 9377 9547
4. kv. 2016 9646 9584
1. kv. 2017 9554 9570
2. kv. 2017 9298 9339
3. kv. 2017 8859 8682
4. kv. 2017 7661 7905
1. kv. 2018 7541 7321
2. kv. 2018 7010 7180

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

Bruksareal andre bygg, sesongjustert Bruksareal andre bygg, trend
2. kv. 2000 812570 889812
3. kv. 2000 939181 933269
4. kv. 2000 1089635 1016575
1. kv. 2001 1013658 1079698
2. kv. 2001 1107874 1046404
3. kv. 2001 991474 979852
4. kv. 2001 834512 933913
1. kv. 2002 988634 939694
2. kv. 2002 959159 967828
3. kv. 2002 988896 947055
4. kv. 2002 839107 875982
1. kv. 2003 840911 818489
2. kv. 2003 799402 838875
3. kv. 2003 900140 923831
4. kv. 2003 1095022 1008988
1. kv. 2004 964039 1036018
2. kv. 2004 1162710 1017417
3. kv. 2004 949745 999672
4. kv. 2004 1072036 1022913
1. kv. 2005 1018824 1080378
2. kv. 2005 1189619 1151420
3. kv. 2005 1217588 1196949
4. kv. 2005 1185778 1223419
1. kv. 2006 1244234 1228208
2. kv. 2006 1243482 1226842
3. kv. 2006 1224814 1238218
4. kv. 2006 1229569 1261796
1. kv. 2007 1391453 1326736
2. kv. 2007 1338829 1426346
3. kv. 2007 1575096 1520988
4. kv. 2007 1585609 1557076
1. kv. 2008 1544940 1567115
2. kv. 2008 1499181 1570566
3. kv. 2008 1676393 1588353
4. kv. 2008 1509709 1536635
1. kv. 2009 1419831 1363916
2. kv. 2009 1158461 1188617
3. kv. 2009 1038338 1129801
4. kv. 2009 1309979 1243631
1. kv. 2010 1336161 1405685
2. kv. 2010 1668579 1458288
3. kv. 2010 1288901 1452940
4. kv. 2010 1413830 1431026
1. kv. 2011 1560859 1393328
2. kv. 2011 1214927 1366985
3. kv. 2011 1344575 1318927
4. kv. 2011 1372617 1312669
1. kv. 2012 1286845 1359762
2. kv. 2012 1362472 1370880
3. kv. 2012 1709963 1330501
4. kv. 2012 1163328 1274246
1. kv. 2013 1197806 1254140
2. kv. 2013 1472321 1283922
3. kv. 2013 1285109 1325985
4. kv. 2013 1279705 1321858
1. kv. 2014 1379006 1308382
2. kv. 2014 1274537 1313805
3. kv. 2014 1284543 1305768
4. kv. 2014 1351199 1294676
1. kv. 2015 1249678 1282873
2. kv. 2015 1270898 1274677
3. kv. 2015 1287785 1282965
4. kv. 2015 1346402 1327679
1. kv. 2016 1327064 1388160
2. kv. 2016 1516255 1445708
3. kv. 2016 1466444 1491323
4. kv. 2016 1485885 1513130
1. kv. 2017 1550477 1507636
2. kv. 2017 1334272 1467224
3. kv. 2017 1560672 1389587
4. kv. 2017 1278516 1312858
1. kv. 2018 1309353 1276472
2. kv. 2018 1248317 1291519

 

Kontakt