Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering

  Neste publisering av byggjekostnadsindeksen for bustader 12. september vil bruke eit revidert vektgrunnlag ved utrekning av indeksane. Samstundes vert referanseår endra frå 2000 til 2015.

  Artikkel
 • Vekst igjen i bygge- og anleggsaktiviteten

  Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten økte igjen i 2. kvartal 2019 etter en liten nedgang i 1. kvartal 2019. Sesongjusterte tall viser en oppgang på 2 prosent fra forrige kvartal.

  Artikkel
 • Boligsalget økte med 3 prosent

  I alt ble det omsatt 31 100 boliger i fritt salg i 2. kvartal 2019, en økning på 3 prosent fra samme kvartal i 2018. Boliger i borettslag hadde en vekst på 4 prosent, mens selveierboliger økte med 2 prosent.

  Artikkel
 • Færre unge kjøper bolig

  Unge i Norge flytter hjemmefra tidligere enn i andre europeiske land og eier i større grad egen bolig. Like fullt har andelen unge eiere sunket etter finanskrisen. Det er tydeligst for dem som jobber deltid, har lave inntekter og bor i de største ...

  Artikkel
 • Registerbasert byggstatistikk

  Notater 2019/27

  Formålet med dette notatet er å dokumentere produksjonen og kvaliteten av den registerbaserte bygningsstatistikken i SSB.

  Publikasjon
 • Fortsatt svak og stabil økning i boligprisene

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser at prisene økte med 1,0 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal. Økningen var størst i Trøndelag utenom Trondheim, der prisene økte med 2,2 prosent.

  Artikkel
 • 4 av 10 sjøhytter overtas av familie

  Langs den populære kyststripen fra Østfold til Rogaland ble 39 prosent av de omsatte hyttene i strandsonen overtatt av noen i familien.

  Artikkel
 • Færre kommunale boliger tildelt

  Færre kommunale boliger ble tildelt i 2018 enn i 2017. De kommunalt eide boligene utgjør en stadig større andel av kommunale boliger. Blant de som fikk tildelt bolig i 2018 økte blant annet antallet personer med rusproblemer og psykiske lidelser f...

  Artikkel
 • Fortsatt prisøkning for nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.

  Artikkel
 • Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten

  Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten hadde et lite fall i 1. kvartal 2019 etter en sterk vekst i 2018. Sesongjusterte tall viser en nedgang på 0,3 prosent fra forrige kvartal.

  Artikkel
 • Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig

  Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi.

  Artikkel
 • Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen

  Rapporter 2019/08

  Hvor stor andel av boligene var tilgjengelige for bevegelseshemmede i 2018, og hvordan vil nybygging påvirke denne andelen fremover?

  Publikasjon
 • Svak økning i boligprisene

  Prisene på brukte boliger økte med 0,3 prosent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Økningen var størst i Nord-Norge der prisene økte med 3,0 prosent. 

  Artikkel
 • Over 1 million mer for hytte i populære kystområder enn på fjellet

  I perioden 2015–2018 lå gjennomsnittsprisen i de dyreste hyttekommunene ved sjøen 1,2 millioner over den i de dyreste fjellhyttekommunene. Sjekk prisnivået i din hyttekommune.

  Artikkel
 • Mindre til materialgjennvinning

  Nybygging, rehabilitering og riving genererte om lag 1,90 millioner tonn avfall i Norge i 2017. Det er drøyt 1 prosent mer byggavfall sammenlignet med året før.

  Artikkel