Boligsalget økte med 3 prosent

Publisert:

I alt ble det omsatt 31 100 boliger i fritt salg i 2. kvartal 2019, en økning på 3 prosent fra samme kvartal i 2018. Boliger i borettslag hadde en vekst på 4 prosent, mens selveierboliger økte med 2 prosent.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

Det ble tinglyst i alt 8 500 boliger i fritt salg i borettslag  i 2. kvartal 2019, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. Samlet kjøpesum for disse boligene var 22 milliarder kroner, og i tillegg utgjorde fellesgjeld til borettslaget 3 milliarder kroner. Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 2,6 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 344 000 kroner per omsetning. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 2. kvartal med 3,7 millioner kroner.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av boliger i borettslag og bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Selveierboliger Fritidsboliger Boliger i borettslag
1. kv. 2009 2259 1388
2283 1444
2279 1288
2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2458 1438
2456 1304
2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2604 1515
2652 1400
2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2832 1504
2883 1329
2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
3075 1455
3082 1377
3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
3089 1592
3154 1504
3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
3303 1660
3271 1591
3269 1499
1. kv. 2016 3347 1615
3385 1699
3400 1604
3570 1674
1. kv. 2017 3705 1664 2449
3702 1922 2487
3685 1765 2513
3731 1788 2393
1. kv. 2018 3766 1932 2463
3689 2017 2436
3804 1830 2543
3863 1923 2487
1. kv. 2019* 3911 1913 2486
3952 2129 2554

Figur 2. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 2. kvartal

Antall omsetninger Tinglyst beløp i mill. kr
2006 42070 52995
2007 44279 62787
2008 44467 67392
2009 39595 55549
2010 39677 59507
2011 42276 69257
2012 44774 80548
2013 45417 85542
2014 45678 86426
2015 48354 101413
2016 48409 101716
2017 47744 112693
2018 47475 113486
2019* 46792 123315

Mindre økning for selveierboliger

I tillegg til omsetning av boliger i borettslag, ble det tinglyst 22 700 boligomsetninger av fast eiendom i fritt salg i 2. kvartal 2019. Det utgjør en vekst på 2 prosent fra samme kvartal i 2018. Samlet verdi av boligene som ble omsatt i fritt salg, var 89 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,9 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 2. kvartal med 6,8 millioner kroner, fulgt av Akershus med 5,2 millioner kroner.

Figur 3. Antall omsatte selveierboliger i fritt salg fordelt på boligtype. 2. kvartal

Enebolig Rekkehus-/kjede Tomannsbolig Blokk Annen Uoppgitt
2010 7573 1411 1403 5493 966 281
2011 8278 1591 1635 6330 1180 312
2012 8700 1886 1676 7370 1180 256
2013 8144 1660 1653 7914 1317 236
2014 8577 1770 1739 7801 1214 222
2015 8846 1818 1876 8137 1227 207
2016 8505 1654 1758 7441 1161 245
2017 8597 1691 1789 8050 1091 211
2018 8299 1673 1888 8246 1138 200
2019* 9040 1801 2118 8389 1002 314

 

 

 

 

Faktaside

Kontakt