Økning i nyboligprisene

Publisert:

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 9,5 prosent fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019.

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus har blitt 11,0 prosent dyrere fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019, viser statistikken Prisindeks for nye boliger. Fra 1. kvartal til 2. kvartal 2019 steg prisene med 2,6 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Nye eneboliger har hatt en prisstigning på 6,2 prosent fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019. Prisene økte med 4,7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2019. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet.

Til sammenligning økte prisene på brukte boliger i alt med 2,1 prosent fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019. 

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Enebolig Flerbolig
1. kv. 2011 81.2 79.9
2. kv. 2011 84.9 79.6
3. kv. 2011 86.4 79.3
4. kv. 2011 86.1 84.9
1. kv. 2012 86.9 84.6
2. kv. 2012 89.3 88.5
3. kv. 2012 90.7 85.9
4. kv. 2012 89.4 90.5
1. kv. 2013 90.5 93.2
2. kv. 2013 90.1 93
3. kv. 2013 91.8 93.6
4. kv. 2013 95.4 90.5
1. kv. 2014 94.4 90
2. kv. 2014 96.0 94.6
3. kv. 2014 97.9 94.5
4. kv. 2014 96.5 95.7
1. kv. 2015 97.5 98.6
2. kv. 2015 101.3 98.9
3. kv. 2015 99.9 101.1
4. kv. 2015 101.3 101.4
1. kv. 2016 101.6 102.3
2. kv. 2016 103.9 108.3
3. kv. 2016 103.4 111.1
4. kv. 2016 103.6 116.6
1. kv. 2017 103.4 118
2. kv. 2017 104.8 118.5
3. kv. 2017 107.7 112.5
4. kv. 2017 107.2 118.3
1. kv. 2018 107.2 117.1
2. kv. 2018 109.4 115.7
3. kv. 2018 109.0 118.6
4. kv. 2018 109.9 124.3
1. kv. 2019 111.0 125.2
2. kv. 2019 116.2 128.4

Priser på nye boliger

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i Norges offisielle bygningsregister, Matrikkelen, mens flerboliger måles på salgstidspunktet. Indeksen for flerboliger vil være noe sensitiv for rapporterte prosjekter, da mange boliger kan bli omsatt innenfor et kort tidsrom.

Kontakt