4 av 10 sjøhytter overtas av familie

Publisert:

Langs den populære kyststripen fra Østfold til Rogaland ble 39 prosent av de omsatte hyttene i strandsonen overtatt av noen i familien. Gjennomsnittprisen for en hytte på eid tomt her lå på 3,8 millioner, mens Bærum var dyreste kommune med et snitt på 9,9 millioner.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

Alle fylkene våre med unntak av Hedmark og Oppland har kystlinje mot sjøen. Fra Hvaler i Østfold til og med Rogaland var de gjennomsnittlige hytteprisene i strandsona langt høyere enn lenger innover i landet.

For hytter med beliggenhet 100–400 meter fra kystlinjen var gjennomsnittsprisen 2,4 millioner her. Gjennomsnittsprisen for alle hyttene som ble omsatt i fritt salg i strandsona i fireårsperioden var 2,3 millioner.

Tabell 1. Gjennomsnittspris i fritt salg på eid tomt i 100-meterbeltet. 2015-2108

Til tabellen

I de mest populære kommunene langs kysten varierer det selvsagt hvor mye som er omsatt innen familien og hvor mye som er omsatt på andre måter. Felles for disse kommunene er at prisen for en hytte i strandkanten er høy. Ser du etter en hytte med slik beliggenhet, må du regne med å måtte ut med en bra slump med penger hvis du ikke er så heldig å arve – selv om også dét kan være dyrt.

Den mest vanlige omsetningsformen er fritt salg, og 46 prosent av hyttene ble omsatt på denne måten. De resterende 15 prosentene ble omsatt på andre måter.

Figur 1. Kommunene med de dyreste hyttene på eid tomt i 100-metersbeltet. Gjennomsnittspris per omsetning i fritt salg. 2015-2108

Gjennomsnittspris 2015-2018(kroner)
Bærum 9896958
Fredrikstad 6768556
Vestby 6583986
Færder 6400443
Kragerø 6254228
Lillesand 5883740
Asker 5052121
Tønsberg 5011111
Søgne 4896090
Rygge 4403167

Bærum hadde også den høyeste gjennomsnittsprisen for hytter på eid tomt når avstanden til kysten er mellom 100 og 400 meter. Med et gjennomsnitt på 9,4 millioner kroner for hytter med slik beliggenhet, er det langt foran Asker som er nummer to på lista med et snitt på 4,4 millioner kroner.

I Asker kostet en hytte i strandsonen 5,1 millioner kroner. Årsaker til de høye prisene både i Bærum og Asker er sentral beliggenhet og relativt få eiendommer som selges på det åpne markedet. De små øyene innerst i Oslofjorden har dessuten en del eksklusive eiendommer.

Generelt er gjennomsnittsprisen noe høyere på eid tomt enn på festetomt. Hytter på festet tomt i strandsonen i Østfold til og med Rogaland kostet i gjennomsnitt 3 millioner kroner. Dyrest var det i Vestby hvor gjennomsnittprisen var 4,8 millioner. Rygge og Færder fulgte etter med henholdsvis 4,7 og 4,6 millioner kroner.

Figur 2. Gjennomsnittspris for hytter i fritt salg i ulik avstand fra kysten i kommunene med de høyeste gjennomsnittsprisene i 100-metersbeltet. 2015-2018

Bærum Fredrikstad Vestby Færder Kragerø Lillesand Asker Tønsberg Søgne Rygge
1-100 m 9896958 6768556 6583986 6400443 6254228 5883740 5052121 5011111 4896090 4403167
101-400 m 9364702 2547675 2458338 3242479 2751580 2418051 4403250 2487571 1908592 2408947
over 400 m 1904348 2047239 1960140 2149800 2185711 1469000 2514444 1467778 1772733

Dyrt på østsiden av Oslofjorden

Etter Bærum fulgte Fredrikstad hvor en hytte på eid tomt i strandsonen i gjennomsnitt kostet 6,8 millioner kroner. I Fredrikstad ligger blant annet Hankø med hytter som trekker opp gjennomsnittprisen.

Hvis vi går noe lenger nord, til Vestby, kostet en tilsvarende hytte 6,6 millioner kroner. I Fredrikstad og Vestby ble henholdsvis 40 prosent og 47 prosent av de omsatte hyttene overtatt av noen i familien.

På den andre siden av Oslofjorden, i Færder som består av de to sammenslåtte kommunene Tjøme og Nøtterøy, var gjennomsnittsprisen for en hytte nær sjøen 6,4 millioner kroner. Her ble 48 prosent av disse hyttene overtatt av noen i familien.

Også mulig å finne sentralt og billigere

Selv om prisen er høy i strandsonen, er det også mulig å få kjøpt slike hytter nær Oslo for en rimeligere penge.

I Røyken kostet en hytte på eid tomt i strandsonen 1,9 millioner kroner i perioden 2015–2018.

Litt lengre sør i Hurum var prisen 2,4 millioner kroner for en slik hytte. Her var det et rimelig bra utbud av slike hytter ettersom over 60 fritidseiendommer ble omsatt i fritt salg i denne perioden.

Flest hytter omsatt i Kragerø

I Kragerø ble 170 hytter i strandsonen omsatt i fritt salg i perioden 2015–2018. 36 prosent av alle omsatte hytter i strandsonen ble omsatt innen familien.

Gjennomsnittsprisen i kommunen var 6,3 millioner for en hytte i strandsonen på eid tomt. For hytter på festet tomt måtte kjøperne ut med 4,5 millioner kroner i snitt.

Noe lengre sør i Lillesand måtte hyttekjøperne betale 5,9 millioner kroner for en hytte på eid tomt i strandsonen og 2,5 millioner på festet tomt.

Her ble 46 prosent av de omsatte hyttene i strandsonen overtatt av noen i familien.

Datagrunnlag og datakoblinger

Utgangspunktet for denne analysen er tinglyste omsetninger av fritidsboliger i fritt salg i fireårsperioden 2015-2018. I denne artikkelen veksler vi mellom å kalle disse for hytte og fritidsbolig. Vi har dessuten brukt opplysninger fra Matrikkelen og digitalt eiendomskart til å finne avstanden fra kystlinja til den fritidsboligen på hver fritidseiendom som ligger nærmest sjøen. Kystlinja følger overgangen mellom sjø og land ved middels høyvannstand.

Fritidseiendommene som inngår i analysen, er de som ifølge skjøtet er tenkt nyttet til fritidsbolig og som er registrert i Matrikkelen med en av disse bygningskodene: 161 fritidsbygning (hytte, sommerhus), 162 helårsbolig brukt som fritidsbolig, 163 våningshus brukt som fritidsbolig, 111 enebolig, 171 seterhus, sel, rorbu og 113 våningshus. I den ordinære eiendomsomsetningsstatistikken blir alle eiendommer med bygning regnet med dersom formålet med omsetningen er fritid. I denne analysen blir omsetningene holdt utenom dersom eneste registrerte bygning på eiendommen er naust, garasje og andre bygninger som ikke er fritidsbolig. For en liten del av omsetningene har vi heller ikke hatt tilstrekkelig med opplysninger til å regne ut avstand til kystlinja.

Om vi ser bort fra Hedmark og Oppland som ikke har kyststripe, ble det tinglyst 41 900 omsetninger i alt. Etter at vi har plukket vekk omsetningene som har bygninger som ikke kan brukes til fritidsbolig, og de eiendommene vi ikke har nødvendige opplysninger om til å regne ut avstanden til kystlinja, sitter vi igjen med 30 400 fritidseiendommer, 23 100 på eid tomt og 7 300 på festetomt, som grunnlag for denne analysen.

 

Faktaside

Kontakt