Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Eldre menn lever ut hyttedrømmen

  De eldste eier mest, og særlig er det menn som er hytteeiere. Er du gift er også sannsynligheten for at du eier hytte større. Men også de døde eier hytter.

  Artikkel
 • Svak nedgang i igangsettingstillatelser til boliger

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 2 prosent fra oktober til november, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Nedgang i nyboligpriser

  Prisene på nye boliger gikk ned med 2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Det er først og fremst prisene på nye blokkleiligheter og småhus som har gått ned.

  Artikkel
 • Byggenæringene fortsetter å øke

  Den samlede omsetningsveksten for bygg og anlegg var i 4. termin 2017 på 8,0 prosent sammenlignet med samme termin i 2016. Veksten hittil i år har vært 7,4 prosent mer enn i samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Lavere eierandel blant innvandrerne

  Relativt få innvandrere eier boligen sin. Dette gjelder også blant dem med svært lang botid i Norge.

  Artikkel
 • Færre byggetillatelser

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 11 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter

  Til tross for en nedgang i tilgangen på nye bygge- og anleggsordre i 3. kvartal 2017, har veksten vært kraftig sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen det siste året har særlig vært sterk innen anleggssektoren.

  Artikkel
 • Ingen økning i byggeavfall

  Det ble generert 1,78 millioner tonn byggeavfall i Norge i 2015. Det er en svak nedgang på 1,5 prosent fra året før. Avfallsmengdene fra nybygg og rehabilitering viste en moderat økning fra 2014, og avfall fra rivning har gått ned rundt 8,2 prosent.

  Artikkel
 • Økning for arbeidskrafttjenester

  Omsetningen innen arbeidskrafttjenester steg med 5,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økning siden 1. kvartal 2012.

  Artikkel
 • Veksten i bygg og anlegg fortsetter

  Tall for 3. kvartal 2017 viser fortsatt vekst i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen. Tar vi hensyn til sesongvariasjoner steg bygge- og anleggsproduksjonen med 0,7 prosent fra foregående kvartal.

  Artikkel
 • Færre tillatelser til boliger

  I 3. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 400 boliger med i alt 1 135 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016.

  Artikkel
 • Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Foretakene som driver med arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet hadde en nedgang i omsetningen på 7,7 prosent i forhold til 2015, viser foreløpige tall for 2016. Den totale omsetningen var på 107,6 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Bygg og anlegg omsatte for over 500 milliarder i 2016

  Ifølge foreløpige tall omsatte foretakene i bygg og anlegg for 522 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 8,1 prosent fra 2015. 

  Artikkel
 • Færre kjøpte hytte

  I alt 3 700 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 3. kvartal 2017. Dette er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittlig kjøpesum var på 1,7 millioner kroner, en økning på 9 prosent.

  Artikkel
 • Nordisk sammenlikning av byggekostnadsindeksene for boliger

  Notater 2017/35

  Dette notatet gir en generell dokumentasjon av datagrunnlag og metode, i tillegg gjøres det en sammenlikning av de øvrige nordiske byggekostnadsindeksene.

  Publikasjon