Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter

Publisert:

Til tross for en nedgang i tilgangen på nye bygge- og anleggsordre i 3. kvartal 2017, har veksten vært kraftig sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen det siste året har særlig vært sterk innen anleggssektoren.

Sammenlikner vi med forrige år har ordretilgangen i byggebransjen økt med 7 prosent, mens anleggssektoren hadde en betydelig vekst på 55 prosent.

Ordreindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet viser at ordrereserven totalt har økt med 15 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2016. Beholdningen av boligprosjekter steg med hele 31 prosent i denne perioden. Fra 2. til 3. kvartal i år hadde ordrereserven totalt en stigning på 3 prosent.

Distriktstallene viser betydelig vekst i ordrebeholdningen for anlegg i regionene Møre og Romsdal-Trøndelag og Hedmark-Oppland.

Figur 1. Ordretilgang og ordrereserver totalt. Ujustert. 2010=100

Ordretilgang Ordrereserve
1. kv. 2004 75 59
2. kv. 2004 81 64
3. kv. 2004 69 64
4. kv. 2004 76 63
1. kv. 2005 78 68
2. kv. 2005 96 75
3. kv. 2005 88 78
4. kv. 2005 88 79
1. kv. 2006 102 88
2. kv. 2006 99 93
3. kv. 2006 93 96
4. kv. 2006 102 98
1. kv. 2007 117 105
2. kv. 2007 119 113
3. kv. 2007 95 110
4. kv. 2007 112 109
1. kv. 2008 102 110
2. kv. 2008 103 104
3. kv. 2008 93 99
4. kv. 2008 77 86
1. kv. 2009 87 85
2. kv. 2009 91 85
3. kv. 2009 91 86
4. kv. 2009 101 87
1. kv. 2010 100 95
2. kv. 2010 109 101
3. kv. 2010 94 102
4. kv. 2010 98 101
1. kv. 2011 116 113
2. kv. 2011 116 119
3. kv. 2011 102 119
4. kv. 2011 130 132
1. kv. 2012 125 140
2. kv. 2012 137 145
3. kv. 2012 105 141
4. kv. 2012 124 138
1. kv. 2013 128 144
2. kv. 2013 142 152
3. kv. 2013 115 150
4. kv. 2013 124 147
1. kv. 2014 133 156
2. kv. 2014 137 161
3. kv. 2014 120 153
4. kv. 2014 129 148
1. kv. 2015 128 153
2. kv. 2015 157 162
3. kv. 2015 138 165
4. kv. 2015 129 161
1. kv. 2016 137 173
2. kv. 2016 160 176
3. kv. 2016 132 180
4. kv. 2016 160 180
1. kv. 2017 175 195
2. kv. 2017 166 201
3. kv. 2017 158 207

Figur 2. Ordretilgang, trend.

I alt Bygg Anlegg
2004K1 73 74 73
2004K2 74 77 72
2004K3 75 81 67
2004K4 76 84 63
2005K1 81 85 71
2005K2 89 91 81
2005K3 93 99 88
2005K4 95 103 86
2006K1 95 104 84
2006K2 95 103 85
2006K3 99 104 90
2006K4 107 113 95
2007K1 112 125 93
2007K2 110 126 86
2007K3 106 120 83
2007K4 103 113 91
2008K1 100 108 93
2008K2 97 101 94
2008K3 92 94 96
2008K4 85 85 92
2009K1 82 79 93
2009K2 88 81 104
2009K3 97 88 116
2009K4 102 92 120
2010K1 100 95 110
2010K2 101 100 100
2010K3 101 102 96
2010K4 104 105 99
2011K1 108 111 106
2011K2 110 113 114
2011K3 114 113 133
2011K4 123 115 151
2012K1 126 114 156
2012K2 123 111 147
2012K3 122 113 136
2012K4 123 118 129
2013K1 128 119 146
2013K2 128 113 168
2013K3 127 109 179
2013K4 128 108 181
2014K1 129 110 173
2014K2 128 117 154
2014K3 130 118 145
2014K4 130 113 160
2015K1 132 113 183
2015K2 142 121 206
2015K3 145 125 199
2015K4 137 122 171
2016K1 136 120 157
2016K2 143 125 157
2016K3 151 134 171
2016K4 164 148 190
2017K1 171 154 190
2017K2 169 147 198
2017K3 168 142 228