Færre tillatelser til boliger

Publisert:

I 3. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 400 boliger med i alt 1 135 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016.

Størst var nedgangen for igangsettingstillatelser til bygning for bofellesskap. I 3. kvartal 2017 har antall igangsettingstillatelser til boliger i bygning for bofellesskap gått ned med 58 prosent sammenlignet med 3. kvartal i 2016. Boliger i boligblokker hadde derimot en økning på 4 prosent i registrerte igangsettingstillatelser i dette tidsrommet, viser statistikken Byggeareal.

Sesongjusterte tall

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en nedgang på 1 prosent fra 2. kvartal 2017 til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall.

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, med en nedgang de fire siste kvartaler.

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 3. kvartal i år, hadde en økning på 11 prosent sammenlignet med 2. kvartal i år.

Oslo og Akershus på fylkestoppen

Ser vi på igangsettingstillatelsene i det enkelte fylke, er det Oslo som ligger på topp. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 654 boliger i 3. kvartal 2017. Deretter kommer Akershus med 1 023 boliger.

Økning for næringsbygg

I 3. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 059 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette er en økning på 9 prosent fra samme kvartal året før.

441 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I 3. kvartal 2017 kom det til 441 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 219 av disse boligene var resultat av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 222 boliger oppstod som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg.

501 boliger er revet eller brent

I 3. kvartal 2017 var det en avgang på 501 boliger, og 317 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 4 470 bygninger. Av disse var 1 717 næringsbygninger, 274 fritidsbygninger og 2 479 boliggarasjer mv.

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend

Antall boliger, sesongjustert Antall boliger, trend
1. kv. 2000 5704 5498
2. kv. 2000 5154 5503
3. kv. 2000 5921 5868
4. kv. 2000 6505 6431
1 .kv. 2001 6523 6567
2 .kv. 2001 6503 6511
3 .kv. 2001 6376 6332
4 .kv. 2001 5960 5978
1. kv. 2002 5677 5719
2. kv. 2002 5705 5666
3. kv. 2002 5650 5655
4. kv. 2002 5643 5686
1 .kv. 2003 5756 5653
2 .kv. 2003 5484 5597
3 .kv. 2003 5734 5640
4 .kv. 2003 5881 5956
1. kv. 2004 5774 6605
2. kv. 2004 8538 7399
3. kv. 2004 7801 7787
4. kv. 2004 7690 7636
1. kv. 2005 7385 7571
2. kv. 2005 7878 7630
3. kv. 2005 7626 7886
4. kv. 2005 8462 8364
1. kv. 2006 8682 8532
2. kv. 2006 7909 8008
3. kv. 2006 7816 7997
4. kv. 2006 8726 8451
1. kv. 2007 8503 8719
2. kv. 2007 8761 8605
3. kv. 2007 8164 8226
4. kv. 2007 7503 7418
1. kv. 2008 6490 6907
2. kv. 2008 6947 6878
3. kv. 2008 6823 6722
4. kv. 2008 5960 6044
1. kv. 2009 5331 5280
2. kv. 2009 4764 4836
3. kv. 2009 4778 4742
4. kv. 2009 4906 4966
1. kv. 2010 5165 4991
2. kv. 2010 4761 4928
3. kv. 2010 5272 5192
4. kv. 2010 5997 6177
1. kv. 2011 7327 7121
2. kv. 2011 7202 7112
3. kv. 2011 6359 6641
4. kv. 2011 6764 6467
1. kv. 2012 6541 6855
2. kv. 2012 7864 7805
3. kv. 2012 8628 8298
4. kv. 2012 7229 7928
1. kv. 2013 7768 7468
2. kv. 2013 7122 7329
3. kv. 2013 7456 7458
4. kv. 2013 7812 7631
1. kv. 2014 6262 7370
2. kv. 2014 7556 6967
3. kv. 2014 6638 6682
4. kv. 2014 6682 6798
1. kv. 2015 7460 7319
2. kv. 2015 7634 7663
3. kv. 2015 7795 7863
4. kv. 2015 8146 7932
1. kv. 2016 7964 8347
2. kv. 2016 9447 9138
3. kv. 2016 9573 9649
4. kv. 2016 9527 9546
1. kv. 2017 9462 9441
2. kv. 2017 9276 9253
3. kv. 2017 9155 9258

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

Bruksareal andre bygg, sesongjustert Bruksareal andre bygg, trend
1. kv. 2000 1040589 975491
2. kv. 2000 812570 889812
3. kv. 2000 939181 933269
4. kv. 2000 1089635 1016575
1 .kv. 2001 1013658 1079698
2 .kv. 2001 1107874 1046404
3 .kv. 2001 991474 979852
4 .kv. 2001 834512 933913
1. kv. 2002 988634 939694
2. kv. 2002 959159 967828
3. kv. 2002 988896 947055
4. kv. 2002 839107 875982
1 .kv. 2003 840911 818489
2 .kv. 2003 799402 838875
3 .kv. 2003 900140 923831
4 .kv. 2003 1095022 1008988
1. kv. 2004 964039 1036018
2. kv. 2004 1162709 1017417
3. kv. 2004 949745 999672
4. kv. 2004 1072036 1022913
1. kv. 2005 1018824 1080378
2. kv. 2005 1189619 1151420
3. kv. 2005 1217588 1196949
4. kv. 2005 1185778 1223419
1. kv. 2006 1244234 1228207
2. kv. 2006 1243481 1226841
3. kv. 2006 1224813 1238219
4. kv. 2006 1229570 1261797
1. kv. 2007 1391457 1326736
2. kv. 2007 1338822 1426344
3. kv. 2007 1575096 1520986
4. kv. 2007 1585607 1557077
1. kv. 2008 1544950 1567118
2. kv. 2008 1499177 1570565
3. kv. 2008 1676390 1588348
4. kv. 2008 1509696 1536628
1. kv. 2009 1419839 1363924
2. kv. 2009 1158461 1188642
3. kv. 2009 1038401 1129751
4. kv. 2009 1309896 1243610
1. kv. 2010 1335994 1405818
2. kv. 2010 1669085 1458519
3. kv. 2010 1288863 1452992
4. kv. 2010 1413582 1430934
1. kv. 2011 1560538 1393331
2. kv. 2011 1215724 1367105
3. kv. 2011 1344297 1318755
4. kv. 2011 1372034 1312534
1. kv. 2012 1286609 1359928
2. kv. 2012 1364208 1371015
3. kv. 2012 1709126 1330205
4. kv. 2012 1162015 1273053
1. kv. 2013 1197299 1252473
2. kv. 2013 1476946 1282044
3. kv. 2013 1284304 1322234
4. kv. 2013 1275400 1319253
1. kv. 2014 1374366 1310333
2. kv. 2014 1288909 1317107
3. kv. 2014 1282608 1302919
4. kv. 2014 1336677 1289258
1. kv. 2015 1243509 1284542
2. kv. 2015 1298561 1281535
3. kv. 2015 1284164 1280883
4. kv. 2015 1320422 1316331
1. kv. 2016 1317101 1381634
2. kv. 2016 1569103 1444668
3. kv. 2016 1459858 1484796
4. kv. 2016 1443272 1479567
1. kv. 2017 1538512 1463125
2. kv. 2017 1393743 1485822
3. kv. 2017 1550958 1519501

 

Kontakt